Actualment, la tecnologia està transformant l’educació i obrint noves possibilitats per al professorat. Una eina destacada en esta revolució educativa és ChatGPT, un model de llenguatge basat en intel·ligència artificial que està donant molt a parlar però, alhora, genera molts dubtes. El 31 d’agost passat, OpenAI va publicar una senzilla i útil guia per a docents. A continuació, t’explique diverses formes en què el professorat està utilitzant ChatGPT per a enriquir o fer més eficient la seua tasca a l’aula.

Una estratègia consisteix a animar l’alumnat a utilitzar ChatGPT com un company virtual per a debats. Este company pot assumir el rol que li indiquem, com ara un oponent que assenyala debilitats en els teus arguments, un simulador d’entrevistes de treball o fins i tot un professor que ofereix feedback específic. Esta pràctica fomenta que l’alumnat explore la informació en un context conversacional, enriquint així la seua comprensió del material en considerar diferents perspectives. Per exemple, un alumne o alumna de 6é de primària pot demanar a ChatGPT que actue com un professor perquè avalue una redacció i li indique quins aspectes pot millorar. Una vegada iniciada esta conversa, pot continuar demanant-li explicacions, per exemple:

«No he entés per què dius que el segon paràgraf de la meua redacció no és coherent, ¿m’ho pots explicar d’una altra manera i posar-ne exemples?»

Un domini adequat del llenguatge acadèmic en cada nivell i etapa és crucial per a l’èxit educatiu. Els docents estan animant els seus alumnes a utilitzar ChatGPT per a obtindre ajuda amb traduccions, millorar les seues habilitats d’escriptura en diferents llengües, fer converses, consultar dubtes ortogràfics i gramaticals… 

«No entenc molt bé per què no significa el mateix “I’m in hospital” que “I’m at the hospital”. M’ho expliques amb uns quants exemples?»

Una pràctica que pot agilitzar el treball docent és fer servir la intel·ligència artificial com a assistent en la creació d’avaluacions, exàmens, etc. Podem compartir amb ChatGPT la informació que considerem rellevant i sol·licitar idees per a qüestionaris, activitats o planificacions, a tall d’exemples que després podem analitzar, perfilar, modificar, etc. A més, ChatGPT pot fer que les preguntes siguen inclusives i apropiades per al nivell del nostre alumnat, tenint en compte les nostres indicacions. No oblidem mai que estos exemples que ens donarà ens poden servir o no, i que som les i els docents els qui valorem i decidim. Per exemple, si vull exemples de preguntes sobre un tema, puc demanar-li que n’elabore 10 per a vore si 4 em semblen adequats o em donen idees per a altres de diferents.

«Et passe un tema d’història. Elabora 30 preguntes tipus test per a la meua classe de 6é de primària. A continuació, escriu 10 preguntes rellevants, que requerisquen respostes desenvolupades que demostren bona comprensió del tema.»

«Les preguntes que has fet són massa fàcils per al meu alumnat. Pots fer una nova proposta amb més nivell de complexitat?»

L’ensenyament d’eines d’IA s’assembla a l’ensenyament de responsabilitat en l’ús d’Internet. El professorat està aconsellant als i les estudiants que consideren críticament les respostes proporcionades per ChatGPT, recordant-los que estes respostes poden no ser sempre precises o fiables. L’objectiu és desenvolupar la capacitat dels estudiants per a pensar críticament i verificar la informació a través de múltiples fonts, promovent així habilitats de pensament crític, resolució de problemes i creativitat.

Per tal d’implementar estes estratègies, OpenAI ens proporciona a la seua web altres exemples pràctics, incloent prompts o requeriments que podem fer servir directament o adaptar a les nostres necessitats, per a convertir el ChatGPT en un assistent personalitzat que s’ajuste a un ús concret.

ChatGPT s’ha convertit en una eina versàtil i valuosa per a docents a tot el món. Des del foment del pensament crític fins a la creació de contingut educatiu, ofereix oportunitats per a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge a l’aula. Tot i això, és important recordar que es tracta d’una eina complementària i que l’experiència i el judici dels docents continuen sent fonamentals per a proporcionar una educació de qualitat. Podem adaptar estes estratègies segons les nostres necessitats específiques i aprofitar al màxim el potencial de ChatGPT en el context educatiu.

[Imatge: openai.com]

By Luis Miralles

Mestre de primària