Dedique este article als avis i àvies del meu alumnat, d’enguany i dels anys anteriors.

Com a mestre de primària, en els darrers anys he tingut més i més relació amb els avis i àvies del meu alumnat. La participació familiar ha sigut clau, i cada vegada ho és més, per a l’aprenentatge instrumental i en valors d’estos xiquets i xiquetes. Entre les persones que han vingut voluntàriament a dinamitzar els grups interactius, cada any he anat coneixent més iaios i iaies que han aportat la seua intel·ligència cultural, humilitat, bondat, voluntat d’aportar, disposició per a aprendre, actituds exemplars i moltes altres qualitats en les activitats, però també a mi com a docent en les converses que hem tingut abans i després. En llegir articles com el que a continuació analitze, me’n recorde d’ells i elles i de com són d’importants per a la nostra societat.

Actualment, l’envelliment de la població ha esdevingut un desafiament global de gran rellevància. El Dia Mundial de la Població de les Nacions Unides, que se celebra l’11 de juliol, recorda la importància d’abordar els problemes demogràfics a nivell mundial. En este context, el text publicat recentment a la prestigiosa revista mèdica The Lancet destaca l’increment de la població de persones majors i el seu impacte en la salut i el benestar. Les dades presentades a l’article subratllen la necessitat de millorar l’atenció i l’accés a la salut per a la gent gran, així com la importància de la inclusió digital i l’equitat en el desenvolupament d’eines tecnològiques. A continuació, assenyale els problemes i les oportunitats que este article planteja en relació amb la salut i l’envelliment de la població.

Problemes:
  1. Subrepresentació d’adults majors en investigacions i assaigs clínics.
  2. Exclusió d’adults majors dels estudis a causa de comorbiditats i altres factors de seguretat.
  3. Dificultats per a obtenir el consentiment informat de persones grans amb deteriorament cognitiu.
  4. Obstacles en la implementació clínica d’eines digitals a l’atenció de salut per a adults majors.
  5. Bretxa digital i baixa alfabetització digital entre la gent gran.
Oportunitats:
  1. El reconeixement de la importància de millorar la salut i el benestar de les persones majors, i declarar el període 2021-2030 com la Dècada de l’Envelliment Saludable.
  2. El potencial de les eines d’intel·ligència artificial (IA) per a millorar la salut de la població envellida.
  3. La bona disposició dels adults grans per a participar en estudis que involucren eines d’IA, com es va revelar en una enquesta canadenca.
  4. Iniciatives globals i nacionals per a abordar la bretxa digital i millorar l’alfabetització digital de la gent gran.
  5. El desenvolupament de polítiques i estratègies per a millorar la inclusió digital i empoderar les persones majors a l’era digital, com l’informe de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa i el programa “Campions Digitals” d’Age UK.

L’envelliment de la població planteja reptes i oportunitats significatives a l’atenció de salut. L’article de The Lancet destaca la importància d’abordar els problemes de subrepresentació, exclusió i barreres en la implementació d’eines digitals per a adults grans. Alhora, assenyala les oportunitats que sorgeixen en reconéixer el potencial de les tecnologies digitals i la disposició de la gent major per a participar en investigacions. Per tal d’aconseguir una atenció de salut equitativa i de qualitat per a tothom, és essencial que les persones investigadores i els governs es comprometen a desenvolupar i promoure eines tecnològiques inclusives i accessibles. En fer-ho, podrem garantir que les persones grans tinguen un accés just a l’atenció mèdica i gaudisquen dels beneficis de la salut digital, contribuint així a una societat més saludable i equitativa a totes les edats.

[Imatge: Freepik]

By Luis Miralles

Mestre de primària