Si en l’assignatura de sociologia de l’educació et van ensenyar que l’escola no podia transformar les desigualtats, que l’educació no era una manera de millorar la societat, no et van donar sociologia sinó fakes (faules). Arguments com el domini d’eixes pseudoteories en la docència estaven imposats per una estructura feudal que sotmetia als seus docents.

Cansada de sexisme i mediocritat intel·lectual, la sociologia de l’educació espanyola iniciava amb el nou segle una evolució que va portar a l’Associació de Sociologia de l’Educació (ASE) a convéncer a Lidia Puigvert perquè acceptara ser candidata a presidir-la. Tot transcorria de manera igualitària i dialògica fins que un dels catedràtics que havien controlat l’àmbit va fer sonar el soroll del poder i va posar ferms als submisos i submises, fins i tot a part dels qui una hora abans havien manifestat el seu entusiasme amb el canvi. Entre altres maniobres, es va canviar el dia anunciat per al debat i votació, de manera que no va poder assistir l’únic catedràtic que donava suport al canvi.

Va guanyar Mariano Fernández Enguita i va explicar a “els seus” que els qui van donar suport a l’altra candidatura no tenien ja res a fer en la sociologia. Lídia Puigvert va dir en públic: “No tem per la sociologia de l’educació espanyola, tem per la ASE”, explicant que la ASE ja no tenia futur perquè era ja impossible tornar al feudalisme anterior. Ahir Lídia va fer la conferència inaugural de la trobada de la sociologia de l’educació. Entre altres coses, va aclarir que la creadora de la sociologia a nivell mundial és Jane Addams, Premi Nobel, i no Durkheim o Weber.

Lídia va tindre raó, la ASE ja no existeix i la sociologia de l’educació que es va alliberar de les cadenes està triomfant en el món; la submisa, no. Noves sociòlogues més joves també tenen clars els criteris científics i ètics, tampoc se sotmeten. Lídia està entre els primers llocs en la sociologia de l’educació mundial amb un H-Index de 15 en el principal rànquing internacional (WoS), mentre Mariano té un 2. Marta Soler ha sigut l’única persona espanyola que ha arribat a presidenta de la sociologia europea i ahir va ser elegida vicepresidenta de la sociologia mundial. RISE, dirigida per la hui catedràtica Carmen Elboj, és la revista espanyola de sociologia amb millor puntuació en els rànquings internacionals, amb el millor factor d’impacte en la WoS.

Si en l’assignatura et van explicar les teories de la reproducció, la impossibilitat de millorar la societat amb l’educació, és per eixa imposició sexista i feudal, no per raons científiques. La sociologia de l’educació de nivell científic internacional demostra tot el contrari, que els qui esteu construint cada dia l’educació, amb sentit científic i valors, sou els qui esteu transformant la societat.

By Mar Joanpere

Professora de sociologia a la Universitat Rovira i Virgili