Durant els dies 3 i 4 de març s’està celebrant el congrés de Ciència, Feminisme i Masculinitats en la seua cinquena i prometedora edició. En un dels simposis de la sessió de vesprada del divendres, hem presentat algunes de les claus per a la prevenció de la violència en la infància analitzades a través del projecte R+D CHILDPRO. Ha suposat una oportunitat excel·lent per a un debat d’alta qualitat científica i humana, en un tema tan important com el que aborda aquesta investigació.

El projecte CHILDPRO: Mai és massa prompte per a previndre la violència de gènere: identificació i superació de conductes de risc en la infància, dirigit per la Dra. Rocío García-Carrión, va ser seleccionat pel Ministeri de Ciència i Innovació per a desenvolupar una investigació científica sobre la violència de gènere i concretament centrada en la seua prevenció des de les primeres edats. L’objectiu principal del projecte és avançar en el coneixement científic sobre la identificació i la prevenció de la violència de gènere en edat escolar, així com estudiar en profunditat aquells entorns educatius segurs i de suport que aconseguisquen previndre i superar aquesta violència, contribuint així a la igualtat de gènere.

Actualment sabem que l’exposició a la violència de gènere afecta molt negativament al desenvolupament dels xiquets i les xiquetes a Europa, tenint alta prevalença en les edats més primerenques. La literatura científica també ens indica que gran part de la violència escolar està directament relacionada amb el gènere i que el professorat no sol identificar aquesta problemàtica quan es tracta de la infància, la qual cosa dificulta la seua prevenció i l’aplicació d’intervencions eficaces. Per això, decidim realitzar un valent simposi que recull els avanços que hem aconseguit identificar.

Si bé la violència de gènere és una problemàtica a nivell mundial que suma víctimes de tots els perfils socials, els organismes internacionals com l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea adverteixen que cada vegada són més joves les persones que la pateixen. S’ha evidenciat que en el context escolar la violència de gènere es denuncia només ocasionalment i no se sol identificar com un problema important en la infància. Per això, després de realitzar una exhaustiva investigació, s’han identificat les següents característiques de les intervencions eficaces en educació que contribueixen en aquest sentit:

  • Són intervencions que estan integrades en el currículum escolar.
  • Fomenten la participació de l’alumnat, el diàleg i la co-creació.
  • Promouen entorns escolars segurs.
  • Es basen en bases teòriques rigoroses avalades per l’evidència científica.
  • Impliquen diversos agents comunitaris.
  • Estan adaptats al context escolar específic.
  • Superen la violència de gènere aïlladora i promouen un posicionament actiu en contra de la violència

Aquestes claus possibiliten entorns escolars més segurs i lliures de violència, la qual cosa contribueix no sols a la superació sinó a la prevenció de la violència des de la primera infància. 

By Garazi Álvarez

Professora i investigadora en Educació a la Universitat del País Basc