Brújula, buenas prácticas, Periódico Educación

European Toolkit for Schools

De vegades les persones vinculades al món de l’educació i les que no tenen un vincle directe, com poden ser les famílies, rebem un intens bombardeig d’eines educatives que, habitualment, no han passat cap filtre que assegure que són vàlides per a ser aplicades al nostre dia a dia.

A què ens referim quan parlem de passar un filtre? Al sac foradat de la innovació educativa es colen tot tipus d’actuacions, d’entre les quals moltes no milloren realment l’educació. Les persones que treballem a peu d’aula sabem de què en parlem, ja que, per la manca d’oferta formativa rigorosa, tant inicial com permanent, ha anat calant durant les últimes dècades entre el professorat la idea del “tot val”, del “ provaré aquest any a veure si em funciona” o de “això m’encanta, té bona pinta”.

El problema és que moltes vegades no tenim el temps ni les estratègies necessàries per a comprovar si el que ens arriba és realment eficaç per a millorar l’educació. Per això, destaquem l’oportunitat que ens ofereix la Comissió Europea, que ha creat el “kit d’eines” per al foment de l’educació inclusiva i per a lluitar contra l’abandonament escolar prematur. Les actuacions que es presenten sí que han passat filtres que ens asseguren que totes les pràctiques que queden recollides en aquest espai han donat millors resultats als països on s’han dut a terme. 

L’anàlisi que es fa de les actuacions proposades es basa en criteris científics i de millora en la inclusió i la reducció del fracàs i l’abandonament escolar; es tenen en compte les claus que sustenten cada actuació, així com les publicacions que corroboren els resultats i els testimonis de les persones participants.  

En aquest repositori podem trobar actuacions que, tenint una expectativa generalista, donen resposta i cobreixen perfils molt diversos que tenen a veure amb l’estudiantat, el professorat, les famílies, la gestió i l’organització dels centres, etc. Tot això amb la perspectiva de permetre el treball i la implicació multidisciplinària de totes les persones que influeixen en l’educació i que es reconeix com a absolutament necessària per a abordar objectius de la magnitud que proposen els reptes educatius de l’actualitat.

En educació no tot val i aquest repositori és una gran ajuda per a posar en marxa les actuacions que han donat els millors resultats i no aquelles que ningú ha demostrat que funcionen de forma sostenible en el temps, en contextos diversos i conforme a criteris rigorosos científicament i ètica.

[Imatge: iStockPhoto]

By Josep Maria Canal

Mestre d’educació especial i primària. Professor de la Universitat Internacional de València. Les seues línies d'investigació inclouen les Actuacions Educatives d'Èxit, la inclusió educativa, les Noves Masculinitats Alternatives i la socialització preventiva de la violència de gènere.