“El Espectador”, que va ser qualificat per Le Monde com un dels vuit millors diaris del món, publica un article d’Alejandro Álvarez (Rector de la Universitat Pedagògica Nacional) explicant el programa “Visca l’Escola” del Ministeri d’Educació. En el seu text, aclareix el compromís de les seves universitats amb el seu impacte social: Les Universitats que hi participarem ens sentim profundament interpel·lats… Hem de prendre’ns molt seriosament aquesta oportunitat per a sacsejar-nos una mica de certes rutines i inèrcies i posar-nos de cara a la realitat que viuen els i les mestres que estan allà, a la vida quotidiana de les escoles.

En alguns països hi ha universitats que desenvolupen programes de voluntariat que col·laboren fins i tot en actuacions que augmenten la segregació; per exemple, quan aquest voluntariat és usat en algunes escoles per a treure alumnat desafavorit de les seves aules per a fer adaptacions curriculars, augmentant així les desigualtats educatives i el fracàs. El programa de voluntariat juvenil colombià “Visca l’escola” es basa explícitament en les evidències científiques internacionals i s’orienta a promoure les actuacions que milloren els resultats d’aprenentatge de tot l’alumnat sense cap tipus de discriminació.

Aquest compromís de les universitats s’orienta a aquesta millora. Com diu l’article del Rector de la Universitat Pedagògica Nacional: La proposta està basada en els conceptes de “Comunitats d’aprenentatge”, “L’Aprenentatge Dialògic” i “Actuacions Educatives d’Èxit” que Ramón Flecha (1997) i els seus col·laboradors (Universitat de Barcelona) han consolidat. Tenim plena confiança que aquestes universitats colombianes seran un exemple d’èxit que seguiran universitats d’altres parts del món sobre com aconseguir un gran impacte social en els resultats educatius dels seus entorns. A més de la ja abundant literatura científica publicada a moltes de les millors revistes científiques sobre aprenentatge dialògic, comunitats d’aprenentatge i actuacions educatives d’èxit, disposem ara gratuïtament i en obert del llibre clau sobre la societat dialògica en la que tenen lloc les actuacions educatives d’èxit i n’asseguren l’èxit.

By Garazi Lopez de Aguileta

PhD Candidate a la University of Wisconsin-Madison