estudiantes caminando brasil periódico educación

A les escoles del Brasil, és comú trobar professionals que relacionen les dificultats acadèmiques de l’alumnat amb la baixa escolaritat dels seus familiars. Les baixes expectatives pel que fa a les capacitats d’aprenentatge dels estudiants solen atribuir-se a grups vulnerables, fomentant el cicle d’estigmatització que marca les seues vides, comprometent la realització àmplia del dret a l’educació.

Aquest reduccionisme es pot afrontar amb les possibilitats que ofereix el model de comunitats d’aprenentatge (CdA), desenvolupat per Community of Research on Excellence for All (CREA), tenint en compte els reptes socials. Un exemple pot ser apreciat a Europa pel que fa al poble gitano i immigrants (enllaç). Aquest model ha estat adoptat per escoles de tot el món, inclòs el Brasil (enllaç), que decideixen realitzar actuacions educatives d’èxit (AEE) (enllaç).

Una de les AEE amb més impacte social és la “participació educativa de la comunitat”, ja que el suport de familiars i voluntariat és central per a l’aprenentatge de l’alumnat, dins i fora de l’aula. Aquest compromís no requereix un cert nivell d’educació, sinó habilitats que demostren altes expectatives cap a les capacitats de tots els estudiants, com es va notar en algunes CdA del Brasil.

Als grups interactius d’una CdA, es va observar com les mestres i els mestres guien familiars, exalumnes i altres persones que viuen a prop per a dinamitzar activitats en xicotets grups heterogèniament organitzats. Els impactes d’aquesta AEE es manifesten en el reforçament de l’aprenentatge dels continguts impartits i en la reducció de les dificultats d’interacció social.

En una altra CdA, les mares van demostrar el seu paper central a la biblioteca tutoritzada. Aquesta AEE consisteix en un espai organitzat perquè l’alumnat estudie fora de les classes amb el suport d’altres persones, en horaris prèviament acordats amb elles.

A més, es va veure que en fer tertúlies literàries dialògiques amb nens menuts una altra CdA convida a participar el veïnat i les cuineres de l’escola. En aquesta AEE, la lectura de clàssics de la literatura universal ha promogut un augment de vocabulari i de profunditat reflexiva des dels diàlegs al voltant d’extractes seleccionats pels participants.

Per tant, les altes expectatives guien totes les AEE de la CdA, fomentant la igualtat d’oportunitats i resultats, ja que promouen la creació de sentit entre tota la comunitat. Basant-se en evidències científiques, les CdA generen motivació i aprenentatge per a familiars, professionals i la comunitat, a més de tot l’alumnat.

[Imatge: Pixabay]

By Adriana Marigo

Membre de NIASE. Universidade Federal de São Carlos - Brasil