Entrevista a Llibert Cabrero Ruiz, alumne de primer de l’ESO

1. Ens heu concedit la primícia d’una notícia molt revolucionària, que xiquetes i xiquets esteu cocreant un videojoc perquè totes les xiquetes i els xiquets sàpiguen distingir evidències d’enganys. Ens podeu explicar en què consisteix el videojoc?

El videojoc consisteix que el teu personatge (xiqueta, xiquet, adolescent) va caminant per una escola i es va trobant diferents situacions conflictives. Al personatge li donen diverses opcions per a resoldre cada problema i ha d’escollir la que crega més correcta. Si escull una opció basada en evidències científiques resoldrà el problema i el recompensaran, però si tria la pitjor opció es crearà més conflicte i rep la desaprovació dels seus companys, fins que aprenga a triar bé.

De cadascuna de les opcions apareix un text que explica l’evidència científica que diu per què és correcta o no.


2. Hi estan participant també persones adultes?

Sí, hi va participar professorat d’educació primària, secundària, batxillerat i universitat.


3. Quin paper estan exercint les persones adultes i què esteu fent els qui sou menors?

Les persones investigadores van explicar el projecte ALLINTERACT i com funcionaria la game jam. Un grup ens vam interessar pel tema del bullying i vam crear un grup de treball. Ho dinamitzava un professor que sap de programació. Els xiquets i xiquetes vam donar moltes idees de com hauria de ser el videojoc, com la que finalment es va escollir. Vam decidir utilitzar Scratch per fer l’esbós del joc que somiem. Estàvem connectats a Wonder i així ens podíem veure i escoltar alhora que els avanços es feien en un ordinador del qual compartíem la pantalla. Tots i totes participàvem a pensar les situacions conflictives i les opcions. Les investigadores i els investigadors ens ajudaven a identificar quines opcions estaven basades en evidències científiques que contribueixen a solucionar els conflictes a l’escola. Nosaltres també ensenyàvem al professorat coses que no sabien de Scratch, com que es podia programar un mode multijugador i altres coses tècniques.


4. Per què ho feu? Us agrada?

Ens feia il·lusió participar a posar el nostre gra de sorra, a més en una cosa que ens agrada molt com és programar; també perquè estava relacionat amb millorar l’educació i els conflictes a les escoles, que és un tema que ens preocupa. Crec que tothom que hi va participar estava molt il·lusionat i pensaven el mateix.


5. Quin impacte espereu?
Seguirem treballant xiquetes, xiquets, professors, professorat, persones investigadors i investigadores per fer realitat el videojoc que somiem. Treballarem conjuntament en un programa més professional anomenat Unity. L’impacte que volem és que el videojoc siga utilitzat per tot el món i que a les escoles s’aprenga jugant a com actuar per a eliminar la violència.

By Ane Lopez de Aguileta

Co-directora de Kaiera (kaiera.eus)