En breu arribarà un llarg període estival en el qual els xiquets i les xiquetes deixaran d’anar a l’escola ordinària i, encara que molts i moltes continuaran realitzant activitats diverses durant l’estiu, hi haurà també un important nombre de xics i xiques que no tornaran a trepitjar un recinte escolar, esportiu o cultural fins a setembre. En tots dos casos, i encara que es realitzen activitats variades en família o amb amics i amigues, cal no oblidar que hi ha importants publicacions que remarquen la idea de continuar aprenent també durant les vacacions, perquè té un gran efecte positiu en el progrés i desenvolupament de la infància.

Tant el professorat com les famílies hauríem de conjuminar esforços per a proposar, programar i desenvolupar activitats que requerisquen esforç cognitiu i ajuden a reforçar els continguts treballats durant el curs escolar, a qualsevol edat, també des d’infantil. És més, tal com es publicava en un article anterior, també els organismes i empreses d’oci i activitats que proposen programes d’entreteniment a l’estiu haurien de tindre en compte en els seus projectes estos aspectes, dedicant temps a l’estudi, esforç cognitiu, enriquiment cultural, etc. per als usuaris i usuàries dels seus servicis, dins de les seues programacions.

Pensant concretament en el pas d’infantil a primària, gaudir de l’estiu passant-ho bé alhora que s’aprén ajudarà a començar la nova etapa acadèmica amb major confiança:

  • Confeccionar la llista de la compra
  • Preparar el llistat del necessari per a anar d’excursió o de viatge
  • Escriure un missatge a un amic o amiga a qui no es veu fa dies
  • Deixar notes especials amb lletres magnètiques en la nevera
  • Jugar al veo veo…
  • Realitzar operacions senzilles, així com problemes de suma i resta
  • Comptar monedes, pedres, petxines…
  • Classificar objectes segons la seua forma, grandària o volum
  • Usar quaderns d’activitats de matemàtiques, lectoescriptura, grafomotricitat, etc.

Són accions beneficioses que ajudaran a no perdre el contacte amb la lectoescriptura, els conceptes matemàtics, l’atenció, l’esforç… Mantindran vius els seus processos cognitius d’aprenentatge per a iniciar amb més confiança la nova aventura que els espera: l’educació primària.

[Imatge: Freepik]

By Elísabet Gómez

Mestra d'educació infantil i primària