Entre els nostres alumnes tenim joves amb una identitat, expressió de gènere o orientació sexual no normativa. El col·lectiu LGBTI+ va sorgir per a donar una comunitat als qui eren exclosos o excloses de les seues, per la violència d’uns quants i la complicitat d’una majoria. En contextos educatius, este alumnat és especialment vulnerable a patir violència perquè com són.

El professorat, i les persones educadores en general, podem promoure que l’alumnat LGBTI+ se senta protegit i pertanyent al 100% a la seua comunitat educativa. De fet, moltes persones ja estan sensibilitzades sobre esta preocupant realitat, però no totes saben què funciona. És això el que pretenia contribuir a resoldre el projecte europeu Up4Diversity, mitjançant la formació de qualsevol persona educadora en bystander intervention, perquè tingueren les eines per a promoure el posicionament (ser upstanders) contra la violència LGBTIfòbica. Este article científic, recentment publicat en una revista de l’editorial Nature, recull evidències quantitatives i qualitatives de l’impacte d’esta formació.

Es van formar més de 100 educadors i educadores de cinc països europeus en sessions majoritàriament online, compartint evidències científiques d’impacte social a partir dels materials formatius (disponibles també en espanyol) que es van elaborar prèviament durant el projecte. També es va fer tertúlia pedagògica dialògica d’un article científic durant la formació. Per a recollir les evidències, es van fer 208 enquestes en línia abans i després de la formació, i 12 entrevistes semiestructurades.

Els resultats indiquen que els participants van augmentar els seus coneixements i confiança, enfortint-se com a agents actius en la resolució d’esta violència. Els i les participants van manifestar sentir-se més preparats per dur a terme accions upstander als seus entorns laborals en la prevenció i eradicació de la violència contra la comunitat LGTBI+. A més, van expressar un renovat interés per la ciència després de la intervenció. Són molt inspiradors els relats de les entrevistes, que es poden llegir de manera gratuïta a l’article. Us en deixem dues cites, que deixen clar que la il·lusió i els somnis necessiten de ciència per a generar impacte social:

«Ja estava motivada, vaig vindre a la formació amb el desig de millorar les coses [referint-se a la violència]. Per tant, no podria dir que la formació realment va canviar això. Però sí que va canviar el que jo pensava que era apropiat fer.»

«La formació ajuda i ser preventiu és molt important. No pot dependre només d’un o dos professors; cal crear tot un entorn perquè les coses no es descontrolen. Encara em posa un poc nerviosa vore una situació realment dolenta i no saber exactament què fer. Però sé el que puc fer a la meua classe, i el que és possible per a previndre estes coses.»

Podem obtindre impactes simil·lars i més grans si es replica esta formació, i la bona notícia és que això és possible a cost zero: la millor manera de fer-ho és en tertúlia pedagògica amb el claustre, amb famílies o amb altres persones educadores.

[Imatge: Pexels]

By Guillermo Legorburo

Doctor per la Universitat Rovira i Virgili amb una tesi sobre upstanders des de les masculinitats i l'educació per a erradicar la violència de gènere. Graduat en Magisteri d'Educació Primària.