La literatura científica ha posat el focus en el diàleg com a eina més potent per a aprendre. Però també ens ha ensenyat que no qualsevol mena d’interacció ens aporta el màxim aprenentatge. Què passa si el nostre alumnat té dificultats d’aprenentatge greus? Com podem organitzar l’aula per a incloure-hi tot l’alumnat?

Els grups interactius (IG) han demostrat la seua eficàcia en diferents contextos educatius, contribuint a l’augment de les interaccions de major qualitat, la creació de llaços de solidaritat i la millora dels resultats acadèmics. S’han realitzat diferents estudis que parlen de la participació d’alumnat amb diversitat funcional a GI en entorns ordinaris. En canvi, l’article Promoting Social Interaction and Attention of Students with Disabilities through Interactive Groups” s’ha centrat en l’anàlisi dels GI realitzats a centres d’educació especial.

Els GI obren les escoles a la participació externa i permeten establir accions conjuntes per a aconseguir el millor desenvolupament acadèmic i social. Incorporant membres de la comunitat educativa, afavorim la creació de xarxes de suport que fomenten la inclusió de tot l’alumnat.

Gràcies al suport del voluntariat que participa en GI, l’alumnat de centres d’educació especial augmenta en temps i qualitat la seua atenció. Participen en l’activitat, escolten els altres i treballen amb els materials. A més, les conductes d’ajuda generades a GI ajuden a interioritzar els aprenentatges, s’extrapolen a altres contextos educatius afavorint, així, la creació d’espais solidaris i de millora de la convivència.

Les interaccions que ocorren als GI servixen com a guia per a modelar o autorregular les conductes d’alumnat amb diversitat funcional. Es produix una disminució en l’aparició de conductes disruptives. Poden ajudar-se a relaxar-se mútuament, tindre més autocontrol… I és que la participació a GI els permet aprendre de les aportacions alienes, però també poder exposar els aprenentatges propis, generant una autoestima més gran. Tot això mitjançant un diàleg crític i solidari que en fomenta les habilitats socials i l’empatia.

Realitzar GI a les escoles d’educació especial garantix l’èxit i la inclusió per a tothom. El diàleg igualitari no només millora i augmenta el contingut acadèmic; els ensenya a expressar les seues opinions, a desenvolupar les seues capacitats d’argumentació, el raonament i la solidaritat.

[Imatge: Pixabay]

By Irene López

Mestra de primària i pedagogia terapèutica. Col.legi Trenc d’Alba (Xàbia)