Una societat realment democràtica necessita que la seua infància aprenga a respectar les opinions de les altres persones amb qui conviu. Esta competència ciutadana ha de ser un objectiu irrenunciable que ha d’assolir cadascun dels alumnes que acaben l’escolarització obligatòria a les escoles i centres de secundària, i hi hem de treballar intensament des de totes les comunitats educatives.

Les tertúlies literàries dialògiques són una actuació educativa d’èxit efectiva per a aconseguir-ho, ja que en elles, per a construir el significat del text que estem llegint, necessitem escoltar diferents idees, propostes i valors que, en dependre de la intel·ligència cultural de cada persona, enriquixen i amplifiquen la comprensió d’allò que s’ha llegit.

A les TLD, a més, els qui participen aprenen a expressar-se sense por de sentir-se jutjats, ja que es realitzen en espais de diàleg segurs, on es debat sobre situacions que es donen en les millors creacions literàries de la història de la humanitat. Estes obres clàssiques, pertanyents a la cultura universal, tracten temes que connecten amb la nostra vida diària i que es poden comentar sense necessitat d’exposar-se personalment de manera explícita.

Com a docents, hem de generar contextos d’aprenentatge segurs on l’alumnat puga parlar en llibertat. Algunes claus per a aconseguir-ho se’ns detallen a l’article científic «‘No one will criticize you’: Keys for Egalitarian Participation in Dialogic Literary Gatherings» i són les següents:

  • Per a crear un entorn realment igualitari cal que les persones participants se senten escoltades.
  • Cal confrontar les opinions dels altres amb les pròpies, sense jutjar, acceptant que la diferència és allò natural i acceptant no sols diferents punts de vista, sinó diferents capacitats i comportaments.
  • Les intervencions breus fomenten més diàlegs i més diversitat de participació.
  • Cal facilitar les intervencions espontànies que es basen en l’escolta activa i la reflexió. Així s’aconseguix exposar els diferents punts de vista que poden ajudar la resta de participants a comprendre millor el text.

Com a docents, per tant, hem de generar atractiu envers els qui escolten de manera activa, respectuosa amb totes i tots, i que exposen de manera concisa el seu argument tenint en compte el respecte a qualsevol tipus de diversitat.

Així mateix, és important que visibilitzem moments en què s’han plantejat diferents significats per a un mateix fragment. Així, l’alumnat comprén que tindre una opinió diferent sobre un mateix assumpte és perfectament vàlid i els farà descobrir i ser conscients de com han sigut capaços de construir una nova comprensió de la realitat gràcies a les aportacions de totes i tots.

By Patricia González

Mestra de primària i d’educació musical. Directora del CEIP Eres Altes de Riba-roja de Túria