A la sombra de este árbol, de Paulo Freire

Hi ha llibres que amb la seua lectura impulsen les persones que els llegeixen a caminar cap a la millora del món. Són aquells llibres que posen el focus en els temes importants per a les persones, en les idees que ens preocupen, que ens estimulen o que ens il·lusionen. Si, a més de llegir-los, es poden dialogar i recrear entre persones diverses, estos llibres tenen un enorme impacte, no només a nivell professional sinó també a nivell personal. Permeten traçar camins que apropen les persones als horitzons d’eficàcia, salut i millors sentiments per a totes les persones.

A la sombra de este árbol (1997) té la particularitat de sacsejar connexions neuronals, el cervell i les idees de qui el llegeix, amb reflexions de gran calat teòric i pràctic, que uneixen la perspectiva científica i humana. Esta tasca, Paulo Freire la construeix en el terreny de la realitat que, alhora, es nodreix i viu de la il·lusió i de la intel·lectualitat dels plantejaments que tenen en compte les persones per posar en marxa accions basades en el diàleg per a transformar el món.

Els diàlegs sobre este llibre obren portes i finestres que es veuen reflectides en la manera d’actuar a les aules i les relacions entre persones. Una obra que transmet esperança, somnis possibles i camins realistes per a aconseguir-los.

Idees com ara transformar les dificultats en possibilitats, o frases com “som éssers de transformació i no d’adaptació” sorgeixen de les paraules d’este llibre i ressonen a les ments dels qui comparteixen l’obra. D’esta manera, es retroalimenten idees i accions que van en esta línia, trencant les barreres dels discursos segregadors, elitistes i ineficaços. Alhora, el llibre suggereix plantejaments que critiquen de manera profunda i clara les realitats que fan malbé les persones sumint-les en entorns desencantats i destructius.

A la sombra de este árbol construeix ponts mentals, de sentiments i accions, entre les persones que troben les millores en una realitat plena de diversitat, plena d’amor i empatia. Una realitat que busca millorar-se des de les persones il·lusionades per la vida, reencantades per la passió de compartir-la, una vida en què es combinen el coneixement científic i el somni de la utopia. 

A l’ombra d’este arbre, Freire ens regala una lectura que la ciència ja ha demostrat que millora l’educació de les persones que canviaran el món.

By Josep Maria Canal

Mestre d’educació especial i primària. Professor de la Universitat Internacional de València. Les seues línies d'investigació inclouen les Actuacions Educatives d'Èxit, la inclusió educativa, les Noves Masculinitats Alternatives i la socialització preventiva de la violència de gènere.