Els processos d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa a l’escola sempre són un dels elements clau en la definició del projecte educatiu d’un centre escolar. A més, la priorització pel domini d’una segona o tercera llengua és, moltes vegades, un desencadenant per a moltes famílies a l’hora d’escollir el centre per als seus fills i filles. Per això, la pràctica educativa que tot seguit es presenta està centrada en els grups interactius de llengua anglesa, una actuació educativa d’èxit.

L´escola Casablanca és un centre educatiu de dues línies situat a Sant Boi de Llobregat. Esta escola suma 5 anys duent a terme actuacions educatives d’èxit i es van constituir com a comunitat d’aprenentatge durant el curs 2019-2020. El centre s’emmarca en un context socioeconòmic d’alta complexitat, amb molta diversitat. Esta diversitat és una gran oportunitat que permet enriquir tant l’aprenentatge de l’alumnat com el del professorat i les famílies.

Els grups interactius es distribueixen a les franges horàries de les vesprades de dimarts a divendres, una vesprada per a cada nivell de cicle superior. Es duen a terme a les vesprades per tres raons molt concretes: en primer lloc, com a mètode d’ajust per a compensar la càrrega horària més baixa de la llengua estrangera; en segon lloc, per a brindar un espai a les famílies més fàcil de conciliar laboralment; finalment, per a comptar amb la presència de molts exalumnes que demanen venir a col·laborar quan acaben la jornada a l’institut.

El funcionament dels grups sempre va focalitzat en la feina més específica de les diferents competències de l’àrea. Es treballa el writing (expressió escrita) mitjançant materials propis i amb activitats d’Etwinning com escriure correus als “penpal friends”. El listening (comprensió oral), a través de cançons, contes i àudios. Pel que fa al reading (comprensió lectora), es treballa amb endevinalles, lectures temàtiques o diàlegs. Finalment, el speaking (expressió oral) sol ser reforçat amb jocs de taula, de memòria o dòminos.

Si analitzem l’impacte que han tingut els grups interactius, ens agradaria destacar dues dades del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya en relació a les proves de competències bàsiques de primària que proven una millora en la competència lingüística de l’alumnat. D’una banda, el 2018 superaven la prova un 65-70% de l’alumnat. En canvi, més d’un 80% de l’alumnat va superar la mateixa prova el 2022. D’altra banda, i centrant-nos en l’expressió escrita, el 2018 menys d’un 40% de l’alumnat se situava al nivell alt. No obstant això, el tant per cent ha anat augmentant fins arribar, el 2022, a més d’un 70%.

Com a conclusió, els grups interactius basats en l’aprenentatge dialògic afavoreixen la cooperació, la participació i el diàleg igualitari. Pràctiques essencials per a l’adquisició de les competències necessàries per a l’èxit a la societat actual. Les interaccions entre els estudiants amb diferents nivells beneficien tot l’alumnat. Els que tenen un ritme més ràpid i ja han adquirit un aprenentatge ho reforcen explicant-ho als que encara no ho han fet, i ho entenen millor perquè interaccionen amb un llenguatge comú entre iguals. Això va d’acord amb els resultats d’evidències científiques que van demostrar fa dècades que els agrupaments homogenis generaven desigualtats socials i educatives, així com efectes negatius en l’autoestima de l’alumnat i sentiments d’inferioritat i vergonya als estudiants postergats a grups de nivell baix. D’esta forma, els grups interactius estan demostrant que és amb la inclusió i l’heterogeneïtat a les aules com milloren els aprenentatges de tot l’alumnat i la convivència.

[Article elaborat per Andrea Lluch, Alicia Moreno i Guillermo Mora, professorat de l’escola Casablanca]

By Guillermo Mora

Mestre d'anglés a l'escola Casablanca de Sant Boi de Llobregat