Autor: Núria Marín - Lena de Botton

Núria Marín, professora i ex-directora de l'escola Mare de Déu de Montserrat // Lena de Botton, professora de sociologia de la Universitat de Barcelona, membre del consell assessor de la diversitat religiosa i membre de la mesa de la diversitat del Consell Audiovisual de Catalunya