School-related gender-based violence, concepte internacional

Com amb la pandèmia, també existix el negacionisme de la violència de gènere (VdG d’ara en avant). Els discursos ideològics i acientífics, promoguts des d’institucions i persones suposadament feministes, no ajuden res a superar-ho. No obstant això, existix més consens social que mai en la realitat i problemàtica de la VdG. I així i tot, continua costant socialment entendre que la VdG succeïx des de les primeres edats. Tendim a pensar que comença en l’adolescència, amb els primers lligues i festejos. Res més lluny de la realitat: la infància, des de les primeres edats, en totes les societats i en tots els contextos (inclosa l’escola), patix violència de gènere en números alarmants. 

Enfront del negacionisme, ciència i mirada internacional.

Un informe d’ONU Dones de 2016 reunix evidències i explica el concepte “school-related gender-based violence” (SRGBV), violència de gènere relacionada amb l’escola: “actes o amenaces de violència sexual, física o psicològica que es produïxen a les escoles i els seus voltants, perpetrats a conseqüència de normes i estereotips de gènere i impostos per dinàmiques de poder desiguals”.

Des d’esta definició, podem pensar en centenars d’exemples de violència que desgraciadament patixen. Qualsevol comportament o actitud contra la identitat de gènere o la manera d’expressar-ho de qualsevol menor també ho és, on s’inclou la violència LGBTIfóbica. L’informe explica els diferents tipus. A més, aclarix que no sols succeïx en l’espai escolar, sinó també de camí a ell, o en altres espais comunitaris i per descomptat en contextos digitals.

Actualment està desenvolupant-se el projecte i+D titulat SAFE (“Impacte del bystander intervention per a una cultura escolar superadora de la violència de gènere”). SAFE està realitzant una aportació científica de molt d’impacte social: està investigant i aportant evidències, no ja de la violència de gènere que hi ha en escoles i instituts, sinó de com s’actua en els centres quan succeïx i per a previndre-la. Concretament està investigant centres educatius que apliquen el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, que incorpora de manera profunda l’enfocament d’intervenció de totes les persones enfront de la violència (bystander intervention). Esta actuació educativa d’èxit i este enfocament ja han mostrat reduir la violència, i el projecte SAFE vol vore com es contribuïx concretament a superar la violència de gènere escolar.

Per a acabar, cal dir que, encara que siga en context escolar, la SRGBV és violència de gènere. La inacció enfront d’ella, és a dir, la no aplicació de les actuacions educatives que més han mostrat reduir-la, suposa perpetuar la violència de gènere en la societat. Més enllà d’això, existixen evidències que haver patit violència durant l’educació primària augmenta el risc d’abús físic o sexual en xiques. Per això i molt més, és urgent aplicar el que funciona per a acabar amb tota la violència a les escoles, des dels zero anys.

 

By Guillermo Legorburo

Investigador predoctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Mestre d'Educació Primària