En els últims mesos ha crescut en part de la societat l’interés per l’educació sexual. Hi ha una creixent preocupació per l’accés de les i els menors d’edat a la pornografia i el paper que esta desenvolupa com a agent socialitzador. Davant esta situació, molts centres escolars s’han llançat a introduir programes basats en formacions, tallers i tot tipus d’audiovisuals a les aules. En moltes ocasions, no obstant això, no es presenten les millors actuacions educatives; fins i tot es donen unes altres que empitjoren les vides del nostre alumnat. Diverses empreses i institucions oficials, com ara ajuntaments o governs autonòmics, organitzen formacions per al professorat amb l’objectiu de millorar la vida dels xics i xiques, però que no estan basades en evidències científiques. Sovint, en estes formacions es difonen faules que tenen un impacte molt negatiu en la vida de la nostra infància i adolescència. 

Hi ha un discurs coercitiu que es dona en algunes d’estes formacions, per part d’algunes ponents, que et pot abocar a acceptar idees equivocades com que “l’amor romàntic mata”, com si fora un dogma inqüestionable. Es difon esta faula amb un halo d’autoritat que quasi no deixa possibilitat al diàleg, de manera que es crea un ambient en el qual és molt complicat discrepar, perquè no s’accepten arguments de validesa. Però els i les docents que busquem les millors formacions, més rigoroses i d’impacte social demostrat, ja no acceptem que en estos espais es produïsquen estos atacs o s’etiqueten negativament les idees sobre amor romàntic que millor aval i més reconeixement tenen en la comunitat científica. A més, tenim al nostre abast les investigacions que llancen llum per a rebutjar que a les nostres escoles es duguen a terme formacions que continguen estes faules. En este article, publicat en este mateix mitjà, s’arrepleguen algunes d’estes investigacions i els impactes positius d’educar en l’amor romàntic. En educació hem d’estar especialment alerta davant la difusió d’estes idees, perquè tenim ja suficient investigació publicada per a saber que estos atacs perjudiquen el nostre alumnat en moltes àrees del seu desenvolupament. 

Quins efectes té per a un xic o xica adolescent rebre missatges de persones suposadament expertes dient-li que s’ha d’alliberar de l’amor romàntic? Quina pèrdua de sentit genera això, respecte a totes les seues passions, somnis i anhels de tindre una persona amb la qual compartir i créixer, amb la qual construir i transformar? 

En una edat en què especialment estan definint la seua identitat, escoltar que per a ser una persona alliberada i moderna han d’abandonar l’amor és una cosa que pot perjudicar greument la seua salut. Si realment hi ha amor no trobarem gelosia, possessió, sofriment o negació de la identitat. L’amor romàntic ens parla d’un sentiment que tu tries construir lliurement amb una altra persona, siga del gènere que siga, o dure el que totes dues parts decidisquen, ple de passió, desig i atracció i, per descomptat, bons sentiments. Hem de dedicar espais de qualitat en les escoles a educar en l’amor, reflexionar amb profunditat sobre què és estimar i com podem posar en pràctica l’amor, com construir relacions significatives que ens produïsquen benestar. En el seu llibre “Tot sobre l’amor”, la feminista afroamericana bell hooks apunta que “no hi ha escoles d’amor. Es dona per descomptat que tothom sap instintivament com estimar”. És més, quan s’ataca l’amor romàntic, el poc que estan aprenent sobre l’amor els nostres xiquets i xiquetes és com rebutjar-lo i allunyar-se d’ell, és a dir, com no posar en pràctica l’amor, què no és.

Desitjar el millor per a l’altra persona i treballar activament per això cada dia, practicar l’afecte, cuidar-se i donar-se suport, reconéixer les necessitats i els assoliments de la teua persona estimada, fer equip, ajudar-se a volar, confiar en l’altre, dialogar i arribar a acords, revisar-los i ajustar-los des del respecte i el compromís o mantindre una comunicació clara i sincera, són algunes de les claus que trobem en les publicacions científiques de major impacte social per a repensar què entenem per amor i per amor romàntic.

És la nostra responsabilitat com a docents fer arribar al nostre alumnat la millor educació possible, també en emocions i sentiments com l’amor, i dir no a formacions, tallers o xarrades en les quals s’ataca l’amor romàntic.

[Imatge: Freepik]

By Carla Fernández

Professora d'humanitats en educació secundària i membre del Grup de dones Sherezade