En este curt article, volem aportar una reflexió estadística amb l’únic ànim de contribuir a obrir camins al diàleg que faciliten que persones d’unes opcions i altres puguem usar el màxim de les nostres energies en les solucions que aconsegueixen previndre i superar els abusos sexuals a la infància. Per descomptat, sabem que tot el que diguem pot ser completat, corregit i fins i tot refutat per noves aportacions; ens alegrarem si això ocorre perquè així és com avança la ciència per a millorar la societat. En tot cas, també reconeixem que el que expliquem és una simplificació que ens comprometem a anar enriquint amb nous coneixements estadístics (marge de confiança, error de mostreig aleatori i altres errors, població infinita, etc.), si este article genera debat o preguntes.

Hi ha un debat obert sobre si el 1,13% de persones abusades en àmbit religiós en la mostra de l’enquesta que acompanya a l’informe del Defensor del Poble és extrapolable o no al conjunt de la població en la forma que, segons han publicat en portada alguns mitjans, donaria 440.000 persones. Quan prenem una mostra d’una població, sempre estem cometent un error. 

Per a calcular l’error, hi ha una fórmula, però també es pot trobar el seu càlcul automàtic directament en internet. Per a una població total pròxima a 39.000.000, la mostra de l’enquesta de l’informe (8.013 persones) genera un error que l’informe diu que és com a màxim de 1,1 (per a un marge de confiança del 95%). Això significaria que el 1,13% de persones abusades podria ser 1,1 major o 1,1 menor, és a dir, 1,13+1,1%=2,23% de persones abusades o 1,13%-1,1%=0,03% de persones abusades. 

En altres paraules, el percentatge de persones que han patit abusos en àmbits religiosos és exactament 1,13% de la mostra, però no sabem quina és la proporció de la població total, encara que sí que sabem que està entre 2,23% i 0,03%. En quantitats absolutes la possible oscil·lació seria entre més de 800.000 i menys de 12.000 persones abusades. Els qui afirmen que la quantitat és 440.000 no tenen en compte l’error, prenen el 1,13% com a fix i ho multipliquen per la població total considerada, la qual cosa dóna uns 440.000. 

En realitat, eixe 1,1 d’error de mostreig aleatori és el màxim. Segur que en l’enquesta ja acabada haurà sigut menor, però hui no ho sabem en concret, amb la informació que fins ara s’ha fet pública. En tot cas, tant la ciència com totes les persones de diferents opcions que treballem al servei de les víctimes i supervivents continuarem centrant les nostres energies en aplicar les solucions científicament contrastades que ja estan publicades fa temps per la comunitat científica internacional. 

Ana Burgués, Professora de la Universitat de Granada
Javi Díez i Ramón Flecha, coautors del llibre “Estadística básica para educadores”
[Imatge: Unsplash]

By Ana Burgués

Professora de la Universitat de Granada. Membre de la Xarxa MeToo Universitat.