Sempre és necessari que en les comunitats educatives hi haja, dia a dia, diàleg i reflexió per a millorar les accions contra la violència. És important que hi haja dies especials que visibilitzen els problemes que encara estan per superar. Però, potser, si hi ha un moment especialment bo per a pensar i planificar la prevenció, és l’inici del curs.

La ciència ens dóna claus molt clares que no tothom coneix. Sobretot, este desconeixement és pel fet que des de la formació del professorat i els mitjans de comunicació sovint s’ometen les evidències científiques d’impacte social i es difonen idees que no estan recolzades per la investigació ni estan donant bons resultats. Les conseqüències són molt greus i, afortunadament, cada vegada són més les persones i els col·lectius que exigeixen conéixer eixes evidències per a poder aplicar en els seus centres educatius les estratègies que ja estan millorant la convivència, cada vegada en més i més llocs.

Hui t’hem preparat una selecció d’articles sobre violència escolar, entre els quals segur que trobes diversos que voldràs guardar per a dialogar amb alumnat, professorat i altres persones de la comunitat educativa:

  1. Bystander intervention, estratègia efectiva i aplicada a tot el món
  2. Evidències contra el bullying: què diuen els articles científics d’impacte?
  3. Com defensar a les víctimes de violència escolar?
  4. Contra el bullying: claus per a anar més enllà de les bones intencions
  5. Aclariments sobre el club de valents i valentes violència zero
  6. Educar en el valor de demanar ajuda davant de la violència
  7. Experiència d’un centre en el que tots i totes tenen clar com superar el bullying

Que tingues un dia genial!