Durant l’estiu hi ha molts campaments i de tota mena: música, esport, oci i temps lliure, scouts, religiosos, etc. Quins són alguns elements que tenen en comú? Molt temps de convivència, amb moltes hores lliures i de vegades sense control; voluntariat, en molts casos amb molt bona intenció però alhora poca formació educativa.

Estiguen on estiguen, estem d’acord que els xics i les xiques han d’estar en espais segurs per al seu creixement i desenvolupament. Aleshores, quines coses hauria de garantir sí o sí qualsevol campament per a ser segur i inclusiu, per més que se sustente en voluntariat, siga educació no formal i amb activitats molt actives? La resposta pareix òbvia: les seues actuacions han d’anar d’acord amb les evidències científiques en estos temes, i en cap cas en contra.

De partida, les organitzacions i moviments haurien de comprometre’s a assegurar una formació per al seu voluntariat que estiga basada en estes evidències sobre la socialització i convivència, així com sobre com aprenem. No obstant això, hi ha certes resistències: la primera és una sensació d’ingènua idealitat; moltes persones pensen que és un ambient lliure i perfecte, en què en cap cas hi ha bullying o abusos infantils. Això és absolutament fals, i de fet la gran quantitat de moments no controlats, i la poca formació, augmenten les probabilitats de relacions violentes.

Per sort, part d’este voluntariat assisteix, juntament amb professorat, a formacions en què els poden ensenyar estes evidències que després podrà replicar en contextos no formals.

Sabem que en activitats extraescolars així el temps és limitat, i que no hi ha possibilitat de fer tant de seguiment i continuïtat com a escola. No obstant això, cal fer esta comparació: hi ha molt professorat valent que, malgrat no estar recolzat per la resta del claustre, duu a terme accions que funcionen i impacten en les hores de classe, amb l’alumnat al qual arriben. El mateix pot passar en un campament, en què no aplicar el que funciona pot empitjorar les relacions, mentre que aplicar actuacions d’èxit sempre contribueix a millorar-les. En articles futurs parlarem d’accions concretes per a recrear les evidències educatives sobre convivència i aprenentatge a l’educació no formal.

[Imatge: Pexels]

By Guillermo Legorburo

Investigador predoctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Mestre d'Educació Primària