Recentment s’ha publicat en la secció Teaching Tips l’article Implementation of Surfing in Physical Education en una de les revistes més prestigioses de l’àmbit de l’Educació Física: Journal of Physical Education, Recreation and Dance. Es tracta d’un article breu i molt concís en el qual es planteja la implementació del surf en l’àrea d’Educació Física des d’un enfocament dialògic. En el marc de Reptes Interactius amb Responsabilitat Compartida, un model fonamentat en l’aprenentatge dialògic, es planteja l’aprenentatge del surf en tres fases consecutives: (1) terra, (2) piscina i (3) mar. 

Hi ha diversos aspectes a destacar en la proposta plantejada; el primer té lloc abans de la posada en pràctica: la cocreació. Diversos diàlegs s’han mantingut entre investigadors, professors d’Educació Física, experts en l’ensenyament del surf, educadores socials, famílies i alumnat per a configurar la proposta. 

Durant la implementació destaca l’organització de l’aula i la presència de persones adultes diferents al professor:

  • Es privilegien els grups interactius, l’organització de l’aula que millors resultats reporta actualment a nivell socioemocional, instrumental i convivencial. 
  • La participació de familiars i persones amb experiència en surf, bé dinamitzant els grups interactius, bé donant suport expert en alguna activitat o domini concret. 
  • Assegurar espais lliures de qualsevol tipus de violència prevé el sofriment de les víctimes i facilita que no existisquen les autoexclusions de l’alumnat en la pràctica de les activitats plantejades. Especial atenció mereix la fase de la piscina, sent necessari un treball previ de socialització que ha evitat situacions humiliants o violentes. 

L’últim aspecte important té a veure amb la sostenibilitat del projecte. Fins ara, el recorregut de quatre cursos acadèmics ha estat garantit per la involucració de les famílies, la cessió de material necessari per part de diferents federacions, la facilitat en l’accés a la piscina i la solidaritat de les persones voluntàries. 

La proposta plantejada en l’article és un exemple de com basar les pràctiques en evidències científiques d’impacte acosta l’Educació Física al compliment de l’ODS4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

[Foto: Freepik]

By José Manuel Castanedo

Professor d'Educació Física en l'IES La Albericia i associat en la Universitat Europea de l'Atlàntic