Mentre cada vegada hi ha més mobilització en contra dels prejudicis amb què el sexisme i el racisme han perjudicat la ciència i als Drets Humans, les persones amb prejudicis edatistes se senten molt empoderades des de l’inici de la pandèmia i estan plantejant qüestions que d’ací a poc temps intentaran negar que les han dites. Un professor d’economia va proposar en la televisió que les persones majors del Japó se suïcidaren, com a única manera de solucionar els problemes econòmics. Més tard s’ha justificat dient que la seua proposta no era literal sinó una metàfora per a demanar que les persones majors deixaren els seus llocs de lideratge en els negocis i en la política. 

Eixa línia de pensament ha creat escola en les xarxes socials entre persones amb forts prejudicis edatistes i molt ignorants. Algú ha proposat a Espanya que les persones de ciència majors de 67 anys deixen el seu lloc als qui són més joves, com ell, sense tindre en compte que això suposa deixar fora a qui en la seua especialitat té 125 vegades més cites que ell i fins i tot a la principal investigadora que ha inventat les vacunes que han salvat les nostres vides. Sexisme, racisme i edatisme perjudiquen seriosament la ciència i tots els Drets Humans, inclòs el 27 que estableix precisament el dret de tot ésser humà a participar en el progrés científic. 

Per descomptat, la majoria de persones joves són molt més intel·ligents i saben que no sols la societat i la ciència, sinó també les seues oportunitats professionals, es veurien molt minvades si no continuaren treballant intensament persones de ciència com les dues anteriorment esmentades. També saben que els qui continuen treballant fan un gran servei a la societat tant si ho fan gratuïtament com amb contractes remunerats que a través dels seus impostos milloren els recursos públics que es dediquen, entre altres coses, a l’educació i a la sanitat.

[Imatge: iStock]

By Ana Burgués

Professora de la Universitat de Granada. Membre de la Xarxa MeToo Universitat.