El paper clau de la participació familiar

L’èxit educatiu es relaciona amb el posterior accés a diversos espais socials, contribuïx a la inclusió social i a aconseguir una vida econòmicament més estable. Per això és una prioritat a Europa que els i les joves aconseguisquen la culminació exitosa de l’educació secundària, especialment per als i les joves de minories ètniques, com el poble romaní. 

L’article “How do vulnerable youth complete secondary education? The key role of families and the community” publicat en ´Journal of Youth Studies´ presenta un estudi de cas d’un col·legi situat a Albacete (Espanya) al qual acudix alumnat amb famílies amb pocs recursos, en la seua majoria d’origen gitano i en el qual es va implementar un procés participatiu igualitari específic que va involucrar a famílies gitanes, arreplegant l’impacte que esta participació familiar va tindre en la trajectòria educativa dels i les estudiants al llarg de secundària. La investigació va analitzar les dades amb base en el model comunicatiu, metodologia que ha demostrat com la creació intersubjectiva de coneixements contribuïx a superar les desigualtats. La participació familiar i comunitària en els processos de presa de decisions del centre educatiu es va iniciar en el marc de la transformació de l’escola en una comunitat d’aprenentatge i va implicar que esta participació no es limitara a la consulta o aprovació d’acords prèviament presos pels professionals; sinó en una participació real a l’hora de decidir aspectes centrals del projecte educatiu. Per a dur-ho a terme el col·legi va crear dos estructures que van canalitzar la participació: les comissions mixtes que s’organitzen entorn de temes específics i estan compostes per docents, familiars i altres membres de la comunitat i les assemblees en les quals participa tota la comunitat per a debatre, decidir i abordar objectius, dificultats i accions de l’escola. L’article mostra com esta forma de participació familiar i comunitària en estes estructures organitzades democràticament i basades en el dialogue igualitari brinden una oportunitat perquè tota la comunitat participe en l’escola i ajuda a obtindre resultats positius per a:

  • reduir l’abandó escolar,
  • previndre l’abandó escolar prematur,
  • incrementar el nivell acadèmic,
  • reduir l’absentisme dels i les estudiants,
  • facilitar la seua transició a l’educació secundària i
  • aconseguir la primera generació de graduats en educació secundària obligatòria en el veïnat. 

Estes escoles il·lustren que les respostes efectives al desafiament de les desigualtats educatives no depenen del context sinó de les accions que les escoles implementen, demostrant així que existixen vies per a millorar la vida dels i les joves romanís i les seues perspectives de futur.

[Este article es va publicar per primera vegada en DF Diario Feminista, el 26 de novembre de 2023]
[Imatge: Freepik]

By Vanessa Monar

Mestra d'educació infantil i primària. Màster en necessitats educatives i atenció primerenca