Des del Grup de dones Sherezade; dialogant el feminisme s’ha organitzat, amb il·lusió i esperança, la IV trobada intercentres per a la prevenció de la violència contra les dones. Es tracta d’un espai dialògic on l’alumnat, de 5é de primària a 2n de l’ESO i alumnat de TVA (transició a la vida adulta), pot participar en una tertúlia feminista dialògica compartida amb xiquets i xiquetes d’altres centres educatius del territori valencià.

Al llarg de tres cursos s’han fet en format online, però esta vegada hem donat l’oportunitat, en la mesura que ha sigut possible, de fer-ho també presencialment, ja que altres vegades l’alumnat havia manifestat el desig de poder-se reunir cara a cara amb els qui compartixen diàlegs a la tertúlia.

Enguany, 380 xics i xiques, organitzats en 7 tertúlies presencials i 4 en línia, han estat compartint diàlegs sobre les pressions socials dels i les iguals, així com de les persones adultes, per a mantindre relacions no desitjades i sobre com crear camins de llibertat exempts de coacció.

La raó d’haver triat esta temàtica és que, sovint, els missatges que els xiquets i les xiquetes, així com els joves, reben del seu entorn més proper (adults i iguals), i també a través dels mitjans de comunicació, són confusos o estan basats en faules que, lluny de permetre la llibertat, dicten què és, o no és, ser una persona oberta i divertida, coaccionant a tindre relacions menyspreatives tal com hem recollit en les seues veus. I, a més, és que estos missatges arriben moltes vegades de la mà de suposades expertes i experts que, no obstant, no tenen en compte les evidències.

Algunes de les persones participants deien que hi ha molta pressió social i que no és fàcil evitar caure en esta pressió. Precisament, una deia:

«Alguns tenen el costum de dir: Qui t’agrada? Qui t’agrada? I al final… t’acaba agradant només perquè t’ho diuen tant.»

Una altra participant arribava a reconéixer:

«Et manipulen perquè estigues amb algú.»

Si coneixem el que diuen les investigacions, el discurs coercitiu va associat a l’atracció a la violència i s’ha demostrat que, en conseqüència, en les relacions esporàdiques s’escull en major mesura xics que seguixen un model de comportament violent. El mateix alumnat comentava les pressions que rebien, però també es trobaven solucions a les seues veus. Per exemple, tenien clar que si algú et pressiona no és el teu amic, o que pots fer servir les 5D i explicar-ho, o donar suport a qui rep les pressions, o que és molt útil identificar frases que es fan servir per a pressionar.

Apropar a xiquets, xiquetes i joves les evidències científiques en matèria de superació de la violència, i incloure les seues veus en la creació de relacions lliures de violència de gènere, té un gran impacte perquè els xics i xiques són els protagonistes d’este canvi social. D’esta manera es veuen capaços de liderar-ho, ja que és en el diàleg sobre les evidències on troben la manera de poder fer-ho de forma efectiva.

By Elísabet Gómez

Mestra d'educació infantil i primària