La Comissió Europea ha aprovat en el 2023 nova legislació sobre els informes ESG (environmental, social and governance) de les empreses. Fins ara, l’èmfasi havia estat en l’impacte mediambiental i s’havia relegat l’impacte social que en la nova legislació s’incorpora a les prioritats dels informes. Encara que en esta primera fase la majoria d’informes s’estan fent molt malament en la seua dimensió social, la seua priorització generarà que cada vegada més es vagen imposant els que es fan ja amb l’adequada qualitat. Estem davant una transformació transcendental de l’economia i del seu servei a la ciutadania

Ens quedarem per darrere en educació? Potser per darrere sí, però no tant com ara. S’acabarà la impunitat de la desinformació en la qual es manté a professorat, famílies i ciutadania sobre els resultats de les formacions de professionals i de les actuacions de les escoles. De fet, alguns dels millors centres educatius ja estan començant a realitzar els seus informes d’impacte social

Com es fan? Per a fer estos informes amb el requisit de qualitat ha d’elaborar-los una agència externa al propi centre educatiu, conselleria, fundació o organització educativa de la qual depenga este centre, per a assegurar que l’anàlisi és independent. Segur que en la primera fase apareixeran fundacions i altres equips i organitzacions que es presten a fer-ho sense tindre cap validació científica per a la seua realització, que fins i tot confonguen impacte social amb transferència o disseminació. Així són la majoria de les entitats que fins ara els han elaborat per a les empreses; hi ha molt poques excepcions que ho han fet bé, però la diferència es notarà cada vegada més.

Amb mètodes quantitatius i qualitatius d’avaluació i millora de l’impacte social, eixos informes analitzen tota l’activitat del centre educatiu aclarint quines de les seues formacions i actuacions milloren els seus resultats, quines els deixen igual i quines els empitjoren. També estableixen recomanacions científicament validades que generen una millora dels resultats del centre directament proporcional al grau del seu seguiment.

S’obri una porta meravellosa per a la millora de l’educació i de la societat; com més prompte l’obriguem, més gran i de més qualitat serà la millora.

[Imatge: Unsplash]

By Ane Lopez de Aguileta

Co-directora de Kaiera (kaiera.eus)