La revista Educational Research Review acaba de publicar un article que dona la màxima validació científica internacional que es pot obtenir a les Tertúlies Literàries Dialògiques (TLD). Aquesta revista no sols està en el primer quartil, sinó que ocupa la posició 3 entre les 270 de Educational Research de la Web of Science. L’article és una revisió científica dels 46 articles científics ja publicats sobre TLD. Encara hi haurà persones pseudocientífiques que ataquen la seua validesa, com també hi ha antivacunes, però ningú pot demostrar que el que estan fent o que el que fan els qui admiren està millorant més el dret a l’educació que els qui fan i defensen aquesta actuació educativa.

Fa poc temps, algú que dirigeix un mitjà que publica moltes ocurrències d’educació atacava les TLD dient que la majoria dels articles els publicaven les mateixes persones que les estaven aplicant. Demanava públicament que algú extern, que mai ha millorat els resultats de cap escola, fera una avaluació objectiva d’aquestes. La ignorància és molt atrevida i especialment greu quan és d’alguna persona que influeix en el professorat i, per tant, en el dret a l’educació de totes les xiquetes i xiquets.

Qualsevol persona mínimament informada, i hi ha els qui tenen l’obligació professional i ètica d’estar-ho, sap que les persones de ciència que creen nous coneixements tenen obligació de publicar-los i així ho fan. Els qui han creat els coneixements que han portat a l’obtenció de les vacunes els han publicat. A més, també els han publicat moltes altres persones que no els han creat, però que també els han aplicat en els seus laboratoris o, una vegada realitzats els assajos clínics corresponents, han estat encarregades d’administrar les vacunes a sectors de població i així poder analitzar els seus efectes. També la teoria de la relativitat la va publicar Einstein. El que aqueix despistat demanava és comparable al fet que fera l’avaluació de la teoria de la relativitat algú que havia tret un aprovat justet en l’assignatura de Física del seu Batxillerat.

Els qui sàpien fer una actuació que done millors resultats que les TLD, per favor, que ho facen i ho publiquen. Si dona millors resultats, els qui fan ara TLD no tindran ni el més mínim inconvenient a deixar de fer-les i canviar-les per aqueixa que és millor, igual que si ixen vacunes més efectives substituiran les actuals. Si no saben, que aprenguen o almenys que deixen treballar als qui estan millorant el dret a l’educació de tota la ciutadania.

By Ane Lopez de Aguileta

Co-directora de Kaiera (kaiera.eus)