En el moment que les famílies estan decidint els col·legis de les seues filles i fills, es difon una llista que s’autopresenta com dels 100 millors col·legis d’Espanya. Tothom té dret a donar la seua opinió i, per descomptat, també els qui han confeccionat aquesta llista. A més, compleixen amb el criteri molt positiu d’especificar els criteris que han seguit.

La transparència exigeix aclarir que eixos criteris no són els validats ni per la comunitat científica d’educació ni pels organismes internacionals com la Comissió Europea o l’OCDE. Per tant, no són el que el seu titular publicita sinó els que la web que ho fa considera millors. Es consideraria molt greu que es difonguera una llista dels 100 millors tractaments per a millorar la nostra salut que obviara els criteris tant de la comunitat científica de salut com dels organismes internacionals. Igualment greu és per a l’educació de les nostres filles i fills la forma en què s’ha difós aquesta llista.

Les famílies prendran millors decisions si no es deixen arrossegar per aqueixa llista, si no actuen confoses creient que realment aqueixos són els 100 millors col·legis per eixir en la llista. Els col·legis prendran millors decisions si no orienten els seus esforços a complir amb els criteris d’aqueixa llista per a poder eixir en ella, sinó que per contra els orienten a realitzar les actuacions validades tant científicament com pels organismes internacionals.

By Javier Díez

Professor de la Universitat de Barcelona i director de la revista científica "Revista de Investigación en Educación Matemática"