La tertúlia literària dialògica (TLD) a favor de la pau y el diàleg sobre el text “Las Troyanas” que es va celebrar dimarts passat 23 per iniciativa de la xarxa d’organitzacions de l’Estat que col·laboren amb el projecte de Comunitats d’Aprenentatge, ens va deixar idees molt importants de cara a reflexionar sobre el panorama geopolític actual, els horrors de la guerra i les seues terribles conseqüències per a totes les persones que es veuen involucrades personalment en elles. 

Algunes de les intervencions que van comptar amb el consens de totes les persones que van participar són les següents: En una guerra, donada la preocupació mostrada per la pressió que existix en alguns ambients per a prendre posició de part d’els uns o els altres com si de víctimes i botxins es tractara, només hi ha perdedors i danys irrecuperables. En este sentit hem de mantindre’ns lluny de qualsevol dogmatisme i posar el focus i la crítica sobre els qui prenen decisions que no afecten les seues vides, i no sobre les víctimes que no trien mai independentment del poble al qual pertanyen. 

La població no tria una guerra, no té llibertat per a això, no obstant aixó hi ha els qui l’aprofiten com una oportunitat per a exercir el poder que en un altre context no se’ls hauria permés i pretenen justificar com a armes de guerra les violacions massives o els assassinats a xiquets i xiquetes. En esta línia, dones i infància sempre s’emporten la pitjor part i en el relat de “Las Troyanas” s’il·lustra i s’entén molt bé. És molt important que l’opinió pública confie en les institucions i recordem i exigim, als organismes que la humanitat ha creat per a protegir-nos, quin és el seu deure. 

Un altre dels punts sobre els quals va haver-hi acord unànime va ser el fet que, tal com es diu en el text, “el dolor s’amuntega sobre el dolor”. L’impacte i abast del sofriment pot perdurar segles o per sempre si no fem per parar-lo i transformar les relacions. En este punt es va recordar la importància de la Societat Dialògica i com les persones de les escoles que són Comunitat d’Aprenentatge portem molt temps construint relacions igualitàries i dialògiques que trenquen amb el discurs coercitiu que vincula l’atractiu amb la violència. En relació amb això últim, es feia el paral·lelisme quan en Las Troyanas es vanagloria el fet de morir lluitant per la pàtria havent-hi, una vegada més, consens en què el verdader honor i atractiu hauríem de donar-li-ho a les persones que es posicionen en contra de les guerres i treballen per minimitzar els seus impactes en les víctimes, jugant-se la seua vida, tractant de traure-les d’allí, proporcionant ajuda humanitària o atenent-les sanitàriament. 

La TLD sobre “Las Troyanas” va acabar amb un missatge d’esperança davant el buit del que sembla no tindre una solució viable, visibilitzant una vegada més a totes les persones que treballem i participem diàriament per construir les relacions d’una altra manera i una invitació a replicar esta mateixa TLD en les nostres pròpies comunitats i entorns com una oportunitat per a continuar construint un món més just i lliure de tota violència.

[Este artícle es va publicar per primera vegada a DF Diario Feminista el 24 d’abril de 2024]
[Imatge: Wikipedia]