institut escola mediterrani periódico educación formació de familiars

L’Institut Escola Mediterrani és al barri de Campclar de la ciutat de Tarragona. Des dels seus inicis, aquesta àrea s’ha caracteritzat per tenir uns índexs de pobresa més elevats que la resta de la ciutat, acollint també molta població immigrant. En aquest context d’exclusió social, el centre es va plantejar l’any 2011 transformar-se en Comunitat d’Aprenentatge, ja que presentava uns percentatges d’absentisme i fracàs escolar molt elevats. Des de la seua transformació, el centre ha apostat per aplicar les actuacions educatives d’èxit que avalades per la comunitat científica han demostrat millorar els resultats acadèmics i la convivència. Entre aquestes actuacions d’èxit hi ha la participació educativa de les famílies, materialitzada en aquest cas per la formació de familiars. Des del curs 2012-2013 el centre desenvolupa diferents accions en aquesta línia: tertúlies literàries dialògiques amb les millors creacions de la humanitat, classes d’espanyol i català, preparació per als exàmens de coneixements instrumentals o del Graduat en Educació Secundària i classes de teoria per al permís de conducció, entre d’altres. 

Al llarg d’aquests anys en què el centre desenvolupa aquesta actuació d’èxit, ha aconseguit canvis rellevants que evidencien l’impacte social aconseguit. Les investigacions que han analitzat aquest impacte mostren detalls d’algunes d’aquestes millores. En aquest sentit, un dels beneficis que s’hi apunta fa referència a l’interès per continuar en el sistema educatiu, és a dir, participar en la formació de familiars del centre ha despertat la motivació per continuar estudiant i fins i tot accedir a la universitat. Paral·lelament, un altre dels impactes transformadors aconseguits gràcies a aquesta actuació és l’obertura de possibilitats de canvi personal i social. En altres paraules, començar a formar-se al centre ha empoderat moltes de les famílies del centre ajudant-les a continuar transformant les seues vides i el seu entorn. 

A banda d’aquests efectes, n’hi ha un altre de gran transcendència per a la vida del centre. Aquest fa referència a la creació d’espais d’aprenentatge conjunt entre famílies i nens i nenes. D’aquesta manera, gràcies a millorar les seues habilitats acadèmiques, els familiars, sobretot les mares, poden ajudar els fills i filles a fer els deures o a explicar continguts curriculars. Aquests familiars, que sovint tenen nivells educatius baixos, milloren així el seu autoconcepte alhora que canvien les seues expectatives vitals i educatives. 

L’Institut-Escola Mediterrani continua somiant periòdicament amb les famílies i els alumnes. Molts d’aquests somnis segueixen sent formar-se per continuar avançant i demostrar, com va dir Paulo Freire, que es poden transformar les dificultats en possibilitats.

By Regina Gairal

Professora del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili