Autor: Emilia Aiello

Investigadora Ramón y Cajal al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. EU Marie Sklodowska-Curie Fellow at Harvard Kennedy School of Government (2019-2022). Vicepresidenta 1ª de Ciencia en el Parlamento. Les seues línies d'investigació se centren en com les grups socials més vulnerables s'organitzen per a superar les desigualtats.