En el passat, quasi ningú parlava d’evidències científiques en l’educació. Hui dia, encara hi ha els qui s’inquieten quan s’esmenten les evidències, però és cada vegada més comú referir-se a elles en l’àmbit educatiu. L’educació basada en l’evidència d’impacte social està millorant notablement la vida d’alumnat, docents i de tota la comunitat educativa. Sabent això, hem d’assegurar-nos que, quan ens parlen d’evidències, realment es basen en elles. Hi ha persones que etiqueten com a evidència coses que no estan fonamentades en cap evidència.

Com verificar que, quan esmenten evidències, realment estan basant-se en elles? Hi ha més d’una manera, però, en qualsevol cas, és responsabilitat de qui esmenta les evidències mostrar estes evidències.

Quan diem que les interaccions en un idioma provoquen l’aprenentatge d’eixe idioma, per exemple, les evidències científiques són molt sòlides. Es pot trobar un resum de la investigació realitzada en els últims 40 anys i nombroses referències, per exemple, en el treball publicat per les investigadores Alison Mackey, Rebekha Abbhul i Susan M. Gass. Centenars d’estudis han examinat com d’efectiva és la interacció en l’aprenentatge d’un idioma. En un context d’interacció, els participants ajusten el seu input lingüístic. Es creen oportunitats per a parlar (output), perquè qui està aprenent practique i interioritze. La interacció permet parar atenció a unes certes característiques del llenguatge i, en fer-ho, adaptar-les i aprendre-les. En contextos d’interacció, es creen oportunitats per a rebre feedback dels altres. L’efectivitat de les interaccions en els resultats d’aprenentatge varia segons el context social, l’estat afectiu de les persones participants i la relació entre elles.

Atés que es parla cada vegada més d’evidències, és el moment de fer imprescindible mostrar-les. Hi ha molt en joc en l’educació. Quan prenem decisions, necessitem garanties.

[Este article va ser publicat per primera vegada en Kaiera el 27 d’abril de 2022]
[Imatge: Freepik]

By Harkaitz Zubiri

Professor de la Universitat del País Basc. Les seues línies d'investigació inclouen la superació de les desigualtats en educació, especialment en aprenentatge de segones llengües, la superació de la violència de gènere i les masculinitats.