Com ja se sap, el fet que el professorat dels centres educatius d’infantil, primària i secundària s’estiga formant contínuament en diversitat d’aspectes relacionats amb la seua professió és bàsic i necessari. Del que a més hi ha evidència és que no tota formació és vàlida, sobretot si ens referim a com protegir les i els menors en assumptes que al·ludixen a les relacions amb els altres (adults i iguals) en temes vinculats al sexe. És clau, doncs, que els i les docents ens formem en actuacions basades en evidències reconegudes internacionalment, ja que no fer-ho o formar-se en programes i accions sense aval científic pot fins i tot desprotegir la infància i l’adolescència, deixant-les en perill. L’informe NESET, que analitza contextos educatius lliures de violència per a tothom, brinda la possibilitat de conéixer quins programes i accions escolars ajuden a treballar als centres educatius per a la prevenció de l’abús sexual a menors, tenint molt present que implicar tota la comunitat educativa és clau per a superar-lo.

És per això que cada vegada més escoles i instituts es posen del costat de les evidències d’impacte social, implicant les famílies i afavorint que els xiquets i les xiquetes, els xics i les xiques, decidisquen escollir relacions igualitàries, solidàries, d’amistat… i que “s’entrenen” a detectar persones i situacions que els podrien fer malbé, a ells mateixos o a altres, abans que passe alguna cosa desagradable. En este sentit, i com ha mostrat la literatura científica, podem obtindre pistes que ajuden a identificar qui agredix sexualment, dialogant amb l’alumnat, així com amb les famílies i el voluntariat, sempre en base a textos amb fonament científic.

Un exemple clar de com posar-se les piles des de l’escola per a afrontar la superació de l’abús sexual és el del col·legi d’infantil i primària L’Escolaica de Cullera: com a comunitat d’aprenentatge que és, es forma des de fa molts anys en com treballar dia a dia la convivència escolar i el posicionament en contra la violència. Sempre compta amb la seua comunitat educativa, obrint espais de diàleg com el que actualment oferix contra l’abús sexual infantil, mitjançant el cicle de tertúlies dialògiques programat, al qual està participant l’agent tutor de la localitat.

En conclusió, des dels centres escolars, ajudar a superar l’abús sexual infantil passa per una formació del professorat, dialògica i amb rigor científic, possibilitant la participació de tota la comunitat educativa (alumnat, familiars, voluntariat, institucions…) a través de tertúlies científiques, feministes i altres actuacions educatives d’èxit que convertisquen l’escola en la via de protecció davant de l’abús sexual infantil. Obrir espais de diàleg basats en evidències científiques sobre la superació de l’abús sexual infantil és curcial perquè, com va dir una professora participant de la tertúlia dialògica: «Hi ha coses que, si no les parles, no et pares a pensar».

[Imatges cedides per L’Escolaica (Cullera)]

By Elísabet Gómez

Mestra d'educació infantil i primària