Posseir un bon domini de la llengua vehicular de l’escola està estretament relacionat amb l’èxit escolar. Aconseguir-ho és un repte global prioritari. Hui dia el 40% de l’alumnat a nivell mundial està escolaritzat en models educatius en els quals la llengua vehicular no és la llengua que coneixen i parlen en la família. A més, per a l’alumnat que sí que coneix la llengua escolar des de casa també és un repte aprendre el registre acadèmic de la llengua. Per tant, l’aprenentatge eficaç de les llengües d’instrucció és un repte fonamental que cal abordar per a aconseguir l’èxit escolar per a tot l’alumnat.

Hi ha investigació recent que aporta evidències sobre la gran importància de l’amistat respecte a l’aprenentatge de llengües a l’escola. Estos estudis suggerixen que l’amistat resulta clau per a respondre a este repte. Hi ha investigacions que han demostrat que les persones que es consideren “millors amigues” o “millors amics” mútuament constituïxen les interaccions més propícies per a l’aprenentatge de les llengües d’instrucció escolar. Este estudi també va analitzar si el nombre d’amistats influïa en els resultats, però no van poder concloure que el nombre tinguera repercussió, mentres que sí que van identificar la gran influència de les relacions d’amistat més estretes. Esta investigació està en línia amb altres investigacions que han demostrat la importància de l’amistat en l’àmbit educatiu.

Hui dia, la investigació ha demostrat que la falta de relacions humanes de qualitat és un factor de risc per a la salut, tant com el tabac, la pol·lució o altres factors coneguts. En canvi, l’amistat millora notablement la qualitat de vida i impulsa la capacitat de transformació.

Sent l’amistat tan important i influent, les persones que estem involucrades en l’àmbit educatiu no hauríem d’esperar simplement que ocórrega. Hi ha actuacions que contribuïxen a facilitar relacions humanes de qualitat. En un informe recent es concretaven les actuacions que aconseguien fomentar relacions de qualitat en la infància i l’adolescència, així com algunes actuacions o programes que no havien demostrat la seua eficàcia. Un dels temes clau per a portar estes actuacions a bon port és el tema de les masculinitats. Les possibilitats d’èxit de les nostres iniciatives seran molt majors si introduïm la perspectiva de les masculinitats, sempre que el que fem es base en evidències científiques d’impacte social i no en faules, com desgraciadament és bastant comú.

Per a facilitar que es puguen crear amistats de veritat, és decisiu distingir entre diferents tipus de masculinitats: les masculinitats tradicionals dominants utilitzen el mal tracte com a recurs, i les masculinitats tradicionals dominades els seguixen el joc. És fonamental aïllar els comportaments basats en el mal tracte, però no sols des de l’ètica, ja que els comportaments basats en el mal tracte tracten de vincular mal tracte amb atractiu. Pot resultar xocant la primera vegada que se sent, però una vegada que es comença a mirar les coses des d’esta perspectiva, es veu que és un fenomen molt estés. Dissociar violència i atractiu, associar bon tracte i atractiu, són claus. Les noves masculinitats alternatives aborden este repte amb eficàcia.

Promoure l’amistat és beneficiós en molts sentits. També per a impulsar l’aprenentatge de llengües a les escola. La investigació ja ha demostrat que no tenim per què quedar-nos a l’espera que les circumstàncies ens siguen propícies. Hi ha coses molt potents que podem fer per a impulsar que les condicions es tornen a favor de l’amistat i l’aprenentatge. És una gran oportunitat que tenim totes les persones que estem involucrades en l’àmbit de l’educació.

[Este article es va publicar per primera vegada en Df Diario Feminista, el 7 de març de 2024]
[Imatge: Freepik]

By Harkaitz Zubiri

Professor de la Universitat del País Basc. Les seues línies d'investigació inclouen la superació de les desigualtats en educació, especialment en aprenentatge de segones llengües, la superació de la violència de gènere i les masculinitats.