Els resultats de PISA visibilitzen encara més la necessitat d’aplicar actuacions educatives d’èxit.

El dimarts 5 de desembre es van publicar els resultats de PISA (Programme for International Student Assessment), l’enquesta sobre educació que des de l’any 2000, cada 3 anys, analitza els resultats de l’alumnat de 15 anys en desenes de països a tot el món.

Hi ha països que han millorat els seus resultats, i ho estan celebrant dient que ho han aconseguit gràcies al que estan fent en educació. En canvi, hi ha països que han empitjorat els seus resultats notablement i, entre estos, hi ha qui ho ha atribuït a la pandèmia o al nombre d’immigrants. Estes excuses no responen a la realitat. Són com les excuses que posen els mals estudiants quan suspenen un examen i li tiren la culpa a l’examen. Entre els països i comunitats que han empitjorat els seus resultats, en molts d’ells els resultats van començar a empitjorar abans de la pandèmia i, a més, en estos països o comunitats, hi ha hagut escoles que han millorat els seus resultats en les mateixes circumstàncies. I, repetim, altres països han millorat els seus resultats en el mateix període de pandèmia. El mateix ocorre amb l’excusa racista de culpabilitzar a la població d’origen immigrant. Les dades no ho sostenen.

Com deia Ramón Flecha en un post, els resultats només milloraran en la mesura en què s’apliquen actuacions educatives d’èxit, que són les actuacions educatives basades en evidències científiques d’impacte social i asseguren que tot l’alumnat aconseguisca els resultats escolars que la societat els exigix per a tindre una trajectòria de vida més exitosa.

És fonamental distingir què són i què no són evidències científiques d’impacte social. No són els “experts”, les fundacions o els governs els que diuen què són i què no són evidències científiques. Només són evidències científiques les que es publiquen en les revistes científiques top de la comunitat científica internacional. A més, és essencial tindre clar que les evidències científiques que garantixen resultats són les evidències científiques d’impacte social, és a dir, les que mostren evidències que milloren vides, i en educació les evidències que milloren resultats escolars, tant resultats instrumentals (com ara l’aprenentatge de llengües i matemàtiques, entre altres) com aquells resultats que es referixen a la convivència i les relacions de qualitat. No cal triar entre els uns o els altres. Cal triar aquelles actuacions educatives que garantisquen tant els uns com els altres.

Els resultats de PISA mostren les conseqüències d’aplicar ocurrències que mai s’han demostrat o que s’ha demostrat que empitjoren els resultats. No obstant això, també hi ha molt bones notícies, molt esperançadores, i és que la transformació ja està en marxa. Cada vegada hi ha més escoles que apliquen evidències científiques d’impacte social, i són estes escoles les que estan millorant els resultats. Són estes escoles les que estan millorant les vides del seu alumnat.

[Imatge: iStock]

By Harkaitz Zubiri

Professor de la Universitat del País Basc. Les seues línies d'investigació inclouen la superació de les desigualtats en educació, especialment en aprenentatge de segones llengües, la superació de la violència de gènere i les masculinitats.