És un repte global. Aproximadament el 40% de l’alumnat, a nivell mundial, assisteix a escoles on la llengua d’instrucció és diferent de la llengua o les llengües que parlen a casa. Esta realitat suposa un repte per a l’aprenentatge i l’èxit acadèmic. Per això, cal identificar actuacions educatives que promoguen de manera efectiva l’aprenentatge de segones llengües, així com l’aprenentatge en segones llengües.

Els grups interactius destaquen com una actuació educativa que està revolucionant l’educació multilingüe. El seu objectiu és proporcionar un entorn d’aprenentatge on tot l’alumnat puga desenvolupar-se amb èxit a l’entorn acadèmic. Els grups interactius són una de les actuacions que va definir el projecte de recerca Includ-ed, que va ser part del Programa Marc de la Comissió Europea, on es desenvolupa la investigació al màxim nivell científic. L’investigador principal del projecte Includ-ed va ser Ramón Flecha, fundador del projecte Comunitats d’Aprenentatge i, alhora, la persona investigadora més citada del món en els àmbits d’impacte social i de violència de gènere segons Google Scholar.

La investigació sobre grups interactius ha demostrat que esta actuació educativa incrementa notablement els aprenentatges instrumentals i la motivació de l’alumnat, fomenta la solidaritat, redueix els conflictes i fa que les expectatives acadèmiques augmenten.

En esta línia de recerca, s’ha publicat recentment un article científic titulat Interactive Groups: Fostering Collaborative Interactions in an Additional Language in a Multilingual Context (grups interactius: fomentant interaccions col·laboratives en una llengua addicional en un context multilingüe). L’article analitza un context en què la llengua d’instrucció (en este cas, el basc) no és la llengua familiar per a la majoria de l’alumnat. Per tant, la majoria de l’alumnat té com a repte aprendre esta segona llengua a l’escola i, a més, ha d’aprendre els continguts en esta segona llengua. Este article demostra que els grups interactius creen entorns en què prevalen les interaccions col·laboratives en l’idioma que és segona llengua per a la majoria de l’alumnat. Això ho aconsegueixen perquè els grups interactius fomenten que l’alumnat estiga centrat en la tasca acadèmica, es neutralitzen les actituds disruptives i s’activa la solidaritat entre l’alumnat, la qual cosa possibilita que mitjançant la col·laboració es puguen superar les dificultats d’aprenentatge que sorgixen habitualment quan s’afronta la tasca acadèmica, més encara quan es realitza en una segona llengua.

En un món divers i multilingüe, els grups interactius oferixen una solució efectiva per a tot tipus d’entorns educatius. No només afavorixen enormement que els estudiants aprenguen una llengua nova, sinó que també faciliten l’accés als continguts i, a més, els brinden habilitats socials i valors essencials per a hui.

[Imatge: Flickr]

By Harkaitz Zubiri

Professor de la Universitat del País Basc. Les seues línies d'investigació inclouen la superació de les desigualtats en educació, especialment en aprenentatge de segones llengües, la superació de la violència de gènere i les masculinitats.