Des que John Hattie va publicar el llibre Visible Learning, se’n parla molt. D’una banda, s’ha convertit en un bestseller global que alguns han pres com a referència per a l’educació. A la web del llibre afirmen que es tracta del “sant grial de l’educació”.

D’altra banda, però, la difusió d’este llibre ha causat una gran preocupació. Les crítiques que ha rebut Hattie destaquen que este llibre té defectes molt bàsics i, com a conseqüència d’això, n’han qüestionat la referencialitat.

Va ser sonada la crítica que va realitzar Robert Slavin al llibre Aprenentatge visible: Slavin va afirmar que John Hattie estava molt equivocat. Hi ha errors fonamentals a la “meta-meta-anàlisi” de Hattie, segons Slavin: per exemple, Hattie no utilitza filtres de qualitat per a seleccionar les investigacions que inclou en la seua anàlisi, per la qual cosa inclou exactament igual les investigacions originals siguen de qualitat o no, i això condiciona totalment els resultats que obté.

D’altra banda, diverses crítiques han subratllat els errors en matèria estadística de Hattie. Estes crítiques defineixen el treball de Hattie com a pseudociència, i ho fan no només per la manera com recull les dades sinó també per la manera com les analitza i interpreta. Recalquen que el treball de Hattie en absolut és científicament rigorós, i que promocionar el seu treball suposa promocionar la pseudociència.

Un altre dels errors que se subratllen quan s’analitza el treball de Hattie és que no inclou a la seua meta-meta-anàlisi destacadíssimes actuacions educatives que han demostrat sobradament mitjançant evidències científiques que milloren l’educació. És el cas de projectes capdavanters tals com les Comunitats d’Aprenentatge, que va fundar Ramón Flecha, o com el projecte Success for All (Èxit per a Tothom), fundat per Nancy Madden i Robert Slavin. Hattie no ha tingut en compte el projecte de Comunitats d’Aprenentatge, malgrat que les Actuacions Educatives d’Èxit s’utilitzen en més de 10.000 centres educatius de quatre continents i la seua eficàcia en contextos molt diversos s’ha demostrat en nombrosos articles científics. Hattie tampoc no ha inclòs el projecte Success for all, tot i que este projecte ha tingut molt bons resultats: ha millorat notablement els resultats de mig milió d’estudiants en els contextos socioeconòmics més desfavorits. El mateix ha passat amb altres programes que també n’han demostrat científicament la seua eficàcia.

D’altra banda, també crida l’atenció que Hattie no haja inclòs estudis qualitatius.

Quan triem quines són les nostres referències en educació, és imprescindible analitzar el lloc que ocupen les aportacions analitzades a l’àmbit científic. Si no ho fem, el risc de ficar la pota és molt alt, i això pot afectar negativament una infinitat d’estudiants. Per contra, quan triem referents que han demostrat amb rigor científic com es pot millorar l’educació, estem possibilitant transformacions que poden millorar enormement les vides de moltes persones.

[Este article va ser publicat per primera vegada en Kaiera, en març de 2022]

By Harkaitz Zubiri

Professor de la Universitat del País Basc. Les seues línies d'investigació inclouen la superació de les desigualtats en educació, especialment en aprenentatge de segones llengües, la superació de la violència de gènere i les masculinitats.