En este article abordarem l’última de les 5D per a superar la violència: documentar. Ha quedat molt clar al llarg dels 4 articles anteriors que per a superar la violència cal actuar sempre a favor de la víctima, ja siga de forma directa, delegant i demanant ajuda, distraient o demorant el suport prolongant-lo en el temps.

Tenint en compte que trencar el silenci és clau dins del procés de previndre i d’acabar amb la violència, cal poder comptar amb la màxima informació per a poder evidenciar i demostrar la violència exercida, així com quines persones hi han estat implicades. Ací és on entra la documentació, és a dir, la recopilació de tota la informació rellevant per a la denúncia amb l’objectiu de protegir. Una cosa a tenir en compte és que la recollida d’esta informació no només ha de contindre dades sobre els fets ocorreguts, sinó també és important que repleguei dades sobre les interaccions entre les persones que s’han produït abans, durant i després.

Posem-ne un exemple. En una xarxa social una persona comença a ridiculitzar-ne una altra amb l’objectiu d’aïllar-la. Algunes persones del grup no diuen res, altres riuen o donen a “m’agrada”, altres se sumen als comentaris i altres diuen que no es passe i que no té gràcia. Passa un temps i la situació empitjora i arriba a produir-se una agressió física. En aquell moment la víctima o una altra persona decideixen denunciar.

En este cas és clau haver documentat també tot el que ha passat abans que es produïra l’agressió física, perquè estes dades facilitaran l’anàlisi de la situació ajudant a identificar totes les persones que han estat còmplices, bé amb el silenci o bé amb els actes comunicatius de poder. Si és una xarxa social es pot documentar amb captures de pantalla o guardant el xat; si és en persona es poden prendre notes de tot el que va passant o enregistrar un vídeo (només per a denunciar l’agressió i mai per a difondre).

Alguns aspectes importants a l’hora de documentar els fets:

  • Recollir la data, el lloc i les persones que han sigut testimonis directes o indirectes (aquelles que saben què passa encara que no hi estiguen presents)
  • Recollir les interaccions que s’han donat entre els testimonis

Sabent que en qualsevol moment es pot denunciar o actuar, cal no oblidar que, perquè es talle com més prompte millor, el més important és actuar ràpidament, buscant xarxes de suport que, com ja vam explicar, protegisquen de la violència aïlladora.

[Imatge: Freepik]

By Sara Carbonell

Mestra d'educació especial i primària. Directora del CEIP L'Escolaica. Professora associada de la Universitat Rovira i Virgili. Les seues línies d'investigació inclouen les Actuacions Educatives d'Èxit, la socialització preventiva de la violència de gènere a les escoles i la prevenció de la violència des d'edats primerenques.