Al nord de Síria, es començarà el curs vinent una prova pilot per a implementar actuacions educatives d’èxit (AEE), en concret tertúlies dialògiques, grups interactius, extensió del temps d’aprenentatge i el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes. Mentre mitjans reconeguts ja apunten a més de 11.000 pèrdues humanes pels terratrèmols que van tenir lloc dilluns passat al sud de Turquia i al nord-oest de Síria, en aquesta zona s’ha decidit començar a treballar per a impulsar l’èxit educatiu, primer amb un pla pilot, per a després estendre’l a la resta del territori de la zona nord de Síria.

Aquesta és considerada la zona del món on hi ha més persones desplaçades internament, arribant als sis milions per conflictes bèl·lics i on, des que va esclatar la guerra civil, s’ha vulnerat el dret a l’educació del que ja s’anomena la war generation, formada per milions de xiquets i xiquetes. Durant més de dotze anys, generacions senceres han vist com no estaven escolaritzades, en situacions molt precàries, i ha sigut la societat civil qui ha anat desenvolupant un sistema paral·lel a l’estat inexistent per donar resposta a esta necessitat. Darrere d’esta iniciativa hi ha la col·laboració entre el projecte H2020 REFUGE-ED Effective practices in education, mental health and psychosocial support for the integration of refugee children (l’objectiu principal del qual és fomentar propostes innovadores d’alta qualitat dissenyades per a la integració dinàmica de les xiquetes i els xiquets migrants, menors no acompanyats, a la recerca d’asil i refugiades i refugiats als països d’acollida) i el Support Group Network, la primera ONG fundada per persones refugiades a Suècia. La idea és organitzar la formació de les persones que estan treballant, o voluntaris en aquestes zones, en les actuacions educatives d’èxit, per a millorar l’accés i la qualitat de l’educació a partir d’aquelles accions que ja han demostrat tenir un impacte social assegurat.

A través de REFUGE-ED, les actuacions educatives d’èxit desenvolupades pel projecte europeu INCLUD-ED (2006-2011) ja s’estan implementant en àmbits educatius informals i no formals, com ara els centres de recepció i atenció inicial de menors no acompanyats o els camps de refugiats, a més d’escoles amb un percentatge alt d’alumnat procedent de trajectòries migrants. D’altra banda, també s’implementen pràctiques efectives de salut mental i de suport psicosocial que han demostrat científicament que funcionen. El projecte, que està actualment en desenvolupament, s’acabarà el 31 de desembre de 2023, però es preveu que els seus impactes, que ja es comencen a notar als centres que participen als pilots, s’estendran molt més després que s’acabe, sent la zona abans esmentada una d’elles.

[Imatge: www.refuge-ed.eu]

By Teresa Sordé

Doctora per la Universitat de Harvard, Directora del REFUGE-ED (Horizon 2020)