L’anàlisi de Jesús Gómez al seu llibre “El amor en la sociedad del riesgo”, quan aborda el model alternatiu d’elecció-atracció afectiu-sexual, és la llavor per a la conceptualització de les Noves Masculinitats Alternatives que va fer Ramón Flecha l’any 2013 a les primeres jornades que organitzava l’associació Homes en Diàleg. Aquest acte històric va significar un abans i un després en els debats i els diàlegs sobre masculinitats que permeten superar la violència de gènere i les diferents violències que es manifesten en els contextos educatius i escolars. 

Les Noves Masculinitats Alternatives, segons apunta la investigació, són clau perquè es caracteritzen, entre altres aspectes, pel seu posicionament clar contra la violència, per la vinculació entre bondat i atractiu, per la seua seguretat i per la superació de la doble moral en la representació de les identitats masculines. Aquest darrer tret és clau per a vèncer aquest dilema que tenia Giddens a la seua obra La transformació de la intimitat: “Per què un home sexy no pot ser bo?” Les Noves Masculinitats Alternatives demostren que això sí que és possible. Per això resulten l’alternativa i s’allunyen de la masculinitat tradicional dominant i de l’oprimida, ja que cap d’elles no aconsegueix una transformació social tan radical i profunda; de fet, aquestes últimes aconsegueixen més bé el contrari. 

Posteriorment, la investigació ha demostrat l’impacte social que tenen les Noves Masculinitats Alternatives en l’àmbit escolar i en contextos educatius. Aquesta tipologia de masculinitats es visibilitza sobretot en espais com el club de valents violència zero i actuacions educatives d’èxit com els grups interactius realitzant matemàtiques, en tertúlies dialògiques de pel·lícules o en les literàries. De manera que estan aconseguint que els xics i homes que es posicionen, que actuen amb valors i que aposten per l’èxit educatiu, es convertisquen en referents i líders dialògics que milloren la seua realitat i la del context. 

Concloc reivindicant la necessitat de fomentar intervencions i polítiques educatives basades en les evidències científiques d’impacte social que apunten que les Noves Masculinitats Alternatives són les que estan aconseguint una coeducació de millor qualitat. Una cosa molt necessària per a somiar amb un futur esperançador, cosa que Jesús Gómez apostava en la dedicatòria del seu llibre: A totes les xiques i xics, espill del món futur, que estan vivint l’alba de les relacions afectivosexuals.

[Imatge: iStock]

By Oriol Ríos

Professor titular a la Universitat Rovira i Virgili. Director de la revista científica indexada Masculinities and Social Change