profesora enseña a niños a acceder a internet, Periódico Educación

Tant la comunitat científica com alguns organismes internacionals deixen molt clar quines actuacions educatives superen la violència de gènere. La comunitat científica publica aquestes evidències a revistes, com les de Cambridge i altres universitats top, i en plataformes científiques com Sappho. Si molts centres no ho saben és perquè aquestes evidències científiques s’amaguen a la majoria de formacions inicials i permanents, a més d’en part de la premsa.

Per què s’amaguen? Gran part de les formacions les fan entitats el finançament de les quals -i els corresponents sous o sobresous- depenen d’aquest ocultament. Complir amb els valors feministes i el dret humà número 27 significa que les persones que reben les formacions o segueixen aquesta premsa vegen que se’ls estan explicant farses que augmenten la violència de gènere, en lloc d’evidències que la superen, i que s’està invisibilitzant les científiques espanyoles que ocupen els primers llocs als rànquings internacionals en aquest tema. Una part menuda d’aquestes persones formadores i de periodistes han col·laborat i/o col·laboren activament amb la violència de gènere aïlladora que s’exerceix contra els qui donen suport a les víctimes; no podem esperar que no amaguen el fet que eradicar la violència de gènere aïlladora és un requisit per a superar la violència de gènere.


Té solució? Ara ja sí i cada cop més. Tenim en accés lliure i gratuït molts dels principals articles científics sobre aquest tema; és cert que en molts casos estan només en anglés, però també és veritat que hui hi ha aplicacions i pàgines web que els tradueixen amb una correcció acceptable. També tenim documents de la Comissió Europea en accés lliure i gratuït, com el Toolkit for Schools, i un altre molt important i que properament es publicarà: “Achieving student well-being for all: Educational contexts free of violence”. També disposem en accés lliure i gratuït de la plataforma científica Sappho, on qualsevol persona pot descobrir quines afirmacions sobre gènere són farses i quines són evidències. Finalment, disposem d’accés lliure i gratuït als rànquings científics internacionals; per exemple, al més comú de tots ells, que és Google Scholar.

[Imatge: iStock]

By Elena Duque

Professora de la Universitat de Barcelona